เทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดปลวก

เทคโนโลยีที่กล่าวถึงคือการใช้เหยื่อล่อปลวก การใช้เหยื่อล่อปลวกจะเป็นการล่อให้ปลวกมากินเหยื่อที่เราวางไว้ให้มากๆ โดยในเหยื่ออาจมีการผสมสารเคมีหรือสารกำจัดปลวกชนิดอื่นๆ วิธีการนี้สามารถทำให้ปลวกตายทั้งรังได้ นอกจากนี้เหยื่อล่อปลวกจะยังเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ได้ว่าถึงเวลาที่ต้องมีการป้องกันกำจัดปลวกแล้วหรือไม่ เหมือนเป็นยามเฝ้าระวังก่อนที่ปลวกจะเข้ามาทำลายทรัพย์สินในบ้านเรา เหยื่อล่อปลวกจะทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับปลวก ถ้าเริ่มมีปัญหาปลวกเข้ามาใกล้บริเวณบ้านของเรา

เหยื่อล่อปลวกที่กล่าวถึงเป็นการใช้อาหารปลวกมาล่อให้ปลวกกิน เช่นเศษไม้หรือกระดาษ ซึ่งอาหารของปลวกเหล่านี้จะทำการผสมสารเคมีกำจัดปลวก หรือสารกำจัดปลวกในรูปแบบต่าง ๆ กัน

[av_gallery ids='209,210,211' style='thumbnails' preview_size='portfolio' crop_big_preview_thumbnail='avia-gallery-big-crop-thumb' thumb_size='portfolio' columns='3' imagelink='lightbox' lazyload='avia_lazyload' av_uid='av-96w74']

  1. รูปแบบของเหยื่อล่อที่มีอยู่จะมี 2 รูปแบบ คือ
    ใช้สารพิษผสมในเหยื่อล่อ วางเป็นกับดักล่อปลวก มาให้กินเศษไม้ ขี้กลบหรือกระดาษ สารพิษที่ใช้ต้องไม่มีกลิ่นรุนแรง ทำให้ปลวกแยกไม่ออกว่ามีพิษหรือไม่ นอกจากนี้ต้องมีปริมาณสารพิษเพียงพอที่จะฆ่าปลวกให้ตายทั้งรังได้
  2. เป็นวิธีการใช้เหยื่อล่ออย่างเดียว แล้วจับปลวกมาโรยสารพิษภายหลัง วิธีการนี้จะไม่ผสมสารพิษในอาหารตอนต้น แต่เมื่อปลวกมากัดกินอาหารจำนวนมากพอ จะนำปลวกมาคลุกเคล้ากับสารเคมีกำจัดปลวกทำให้สารเคมีติดตัวปลวกไป สารจะถูกแพร่ไปยังตัวอื่นโดยการสัมผัสและแตะเลียกัน
    – อาหารล่อปลวกที่นิยมอาหารล่อปลวกเช่น ไม้เนื้ออ่อน, เศษไม้, กระดาษหนังสือพิมพ์หรือใช้กระดาษลูกฟูกไม่แข็งเกินไปและอมน้ำได้ดีโดยให้มีลูกฟูกด้านเดียว
    – ภาชนะที่บรรจุถ้าเป็นกล่องพลาสติก ควรมีช่องหรือรูระบายอากาศที่เพียงพอและต้องเพียงพอต่อการเข้าไปกัดกินอาหารของปลวก
    – สารเคมีที่มักผสมในเหยื่อล่อได้แก่ Sulfluramid, Hydramethynon เป็นสารออกฤทธิ์ประเภทกินตาย หรือสารบางชนิดในสารยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน นอกจากนี้ปัจจุบันมีการใช้สารสกัดสมุนไพร ผสมในเหยื่อเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดปลวกที่ได้ผลดีและมีความปลอดภัยสูงต่อคนและสิ่งแวดล้อม