บริการของเรา

รับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการ ISO
9001:2008 ด้วยระบบสารเคมี และ สารสมุนไพร

บริการป้องกัน/ไล่ นกพิราบ

บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของนกพิราบ ที่ก่อให้เกิดความสกปรก ต่ออาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ และทรัพย์สิน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

บริการป้องกันและกำจัดปลวก

บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่อง แมลงรบกวน เช่น ปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู, ยุง, แมลงวันและสัตว์พาหะชนิดอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

บริการทำความสะอาด พื้นที่สูง

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการทำความสะอาดในที่สูง ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญพิเศษ ตลอดถึงอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทันสมัย และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสะอาดตาเมื่อพบเห็น