ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

เราคือผู้ให้บริการ กำจัดปลวกและแมลง บริการสำรวจ ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวก และแมลงศัตรูภายในบ้านโดยทีมงานผู้เชียวชาญ ด้านบริการป้องกันกำจัดปลวก แมลงศัตรูภายในบ้านเรือน ทั้งก่อนการก่อสร้าง และสร้างเสร็จแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 ด้วยระบบสารเคมี และ สารสมุนไพร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพด้านการบริการเพื่อให้เกิดคุณค่า และ ความพึงพอใจ แก่ลูกค้าสูงสุด

คุณสำราญ ชุมชอบ

Chief executive officer (CEO)

J.C.C. Pest Management

พันธกิจ

ค่านิยม