สมุนไพรกำจัดปลวก งานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่มวลชน

ปลวกกับมนุษย์จึงเป็นศัตรูกัน โดยปริยาย จึงเกิดสงครามขึ้น ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 กลุ่มนี้ และได้ประหัตประหารกันมา หลายชั่วศตวรรษ ซึ่งมนุษย์อาจปราบปลวกลง ให้ราบคาบได้ด้วยอาวุธเคมี
สมุนไพรกำจัดปลวก งานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่มวลชน

ati097

ปลวกกับมนุษย์จึงเป็นศัตรูกัน โดยปริยาย จึงเกิดสงครามขึ้น ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 กลุ่มนี้ และได้ประหัตประหารกันมา หลายชั่วศตวรรษ ซึ่งมนุษย์อาจปราบปลวกลง ให้ราบคาบได้ด้วยอาวุธเคมี

แต่ผลที่ออกมาไม่ใช่ ประชากรปลวกเท่านั้น ที่ตายไป สิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมทั้งผู้นำมาใช้ ที่คิดว่าตนเองคือผู้ชนะนั้น ก็เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับพิษร้าย ของสารเคมีเหล่านี้ด้วย…

ที่ร้ายไปกว่านั้นสารพิษที่ว่านี้อาจตกค้างลงสู่ดิน ส่งผลในการเข้าไปทำลายสภาพแวดล้อม มรดกชิ้นสุดท้ายของโลกให้เสื่อมสลายไปด้วย
เพื่อที่จะกำจัดปลวกทั้ง หลายไม่ให้เข้ามารุกรานที่พักอาศัยของมนุษย์ แต่ว่าไม่กระทบ กระเทือนต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมด้วย นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นนำเอาสมุนไพร ที่ได้จากธรรมชาติมาสกัดกั้น การรุกรานของปลวกขึ้น เพื่อทำให้ปลวกตาย หรือหยุดการขยายพันธุ์ หรืออื่นๆที่ไม่อาจทำให้ ปลวกนั้นเข้ามายึดบ้านพักของมนุษย์

รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ อาจารย์ ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งที่ได้วิจัยโดยเอาสมุนไพร มาใช้ในการกำจัดประชากรปลวก

ati098

และได้วิจัยสรรพคุณต่างๆ ของสมุนไพรคือ…ขมิ้นชัน ซึ่งมีสรรพคุณในการหยุดการทำงาน ของเอนไซม์ ที่มีเชื้อราในมนุษย์ พืชและสัตว์ เมล็ดน้อยหน่า มีผลต่อการทำลาย เนื้อเยื่อของสัตว์ สะเดาอินเดีย มีสารในการลดการพัฒนาของแมลง ทำให้แมลงไม่กินพืชที่เราปลูก…

หางไหล มีสารส่งผลกระทบต่อการหายใจของแมลงจำพวกปากดูดและเจาะดูด หญ้าแห้วหมู มีสารยับยั้งการทำงานเอนไซม์ในปลวก และ เปลือกมังคุด มีผลต่อการทำลายระบบคุ้มกันในปลวก…
สมุนไพรเหล่านี้ปลวกไม่ชอบกิน หากจะนำมาใช้ในการทำลายปลวกได้ก็จะต้องมีตัวประสาน ที่เป็นอาหารที่ชอบของปลวกอย่างเช่น พวกไม้เนื้ออ่อน ก้ามปู โกงกาง และทองหลาง อะไรเทือกนั้น

โดยนำเอาสมุนไพรในอัตรา 1% กับไม้ที่เป็นอาหารปลวก 99% ผสมกันแล้วนำมาล่อเหยื่อ 3 รูปแบบ…ตามความเหมาะสมของปัญหา

ati099

รูปแบบแรกให้ชื่อ ว่า Terminate เป็นไม้ เหยื่อล่อปลวกอัดแท่ง ผสมพืชสมุนไพรบรรจุ ในท่อพลาสติก ที่สามารถเสียบปักฝังดินได้ โดยฝังไปรอบๆบริเวณบ้านทุกระยะ 1.20 เมตร ปลวกจะกินเหยื่อและนำไปสู่รังของมัน ระหว่างดำเนินการนี้ ปลวกจะค่อยๆ น้อยลงไปทุกทีและเห็นผลภายใน 6 เดือนหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวก… วิธีการนี้เหมาะสำหรับป้องกันปลวกรุกล้ำเข้าบ้าน

แบบที่ 2 เรียกว่า Terminus เป็นไม้เหยื่อล่อปลวกอัดแท่งเหมือนแบบแรกแต่ไม่ต้องฝังดิน เพียงเอาไปติดตั้งบริเวณทางเดินของปลวก เพื่อล่อให้ปลวกมากัดกินเหยื่อสมุนไพรในกล่อง Terminus และสามารถตรวจสังเกตได้ว่าหากปลวกได้รับเหยื่อสมุนไพรนี้ลำตัว จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมากกว่าเดิม วิธีนี้เหมาะสำหรับบ้านที่เจอปัญหาปลวกบุกเข้าโจมตีกัดกินข้าวของในบ้านเรียบร้อยแล้ว

และ แบบที่ 3 คือTermina Oil เป็นน้ำสกัดสมุนไพรเข้มข้น เวลาเอาไปใช้งานต้องทำให้ เจือจางในน้ำ อัตราส่วน สมุนไพร 1 ลิตรต่อน้ำ 35 ลิตร แล้วฉีดพ่นอัดใส่ท่อ และวิธีการเจาะอัดแทนการใช้สารเคมี…

ซึ่งจะมีผลทำให้ปลวกค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงก็จะมากัดกินตัว ที่อ่อนแอ ทำให้สารแพร่กระจาย ในรังของมันโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวก จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์ ไปในที่สุด.

จากงานวิจัยนี้ รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ พบว่าคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่ง ของสมุนไพรกำจัดปลวกก็คือ ทำให้ราชินีปลวกวางไข่ได้น้อยลง เนื่องจากปลวกงานเอาสมุนไพรเหล่านี้ไปให้ราชินีกิน จากเดิมที่เคยไข่ได้นาทีละ 100 ฟองจะเหลือเพียง 4-5 ฟองเท่านั้น

และจากนั้นประชากรของมันก็จะเบาบางลงเรื่อยๆจนหมดไป… แต่ว่าสัตว์ชนิดอื่นที่อาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัย…

ati100

ผลงานวิจัยนี้ พร้อมที่จะถ่ายทอดและให้นำไปใช้กันในครัวเรือนได้ โดยติดต่อไปที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…ในเวลาราชการ.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ