ปลวกกินบ้าน เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ คนไทยประสบอยู่ขณะนี้

จากที่เคยได้นำเสนอเรื่อง “ปลวกภัยเงียบในบ้านคุณ” ไปแล้วนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่า วิธีการป้องกันกำจัดปลวกนั้น เขานิยมทำกันอย่างไรบ้าง และ มีผลดีผลเสียอย่างไร เรามาดูกันครับ.

จากในอดีต การป้องกัน กำจัดปลวกไม้แห้ง หรือ มอดนั้น นิยมใช้วิธีการรมสารเคมีเข้าไปในบ้าน โดยสารเคมีที่ใช้จะมีพิษตกค้าง ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย และ สัตว์เลี้ยง ในปัจจุบันการใช้สารรมดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศยกเลิกการใช้โดยเด็ดขาด เนื่องจากถูกจำกัดเอาไว้ว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามทำการซื้อขาย ห้ามผลิต ห้ามใช้ และ ห้ามมีไว้ในครอบครองเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฏหมาย

ดังนั้นในปัจจุบันวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการกำจัดปลวกคือ การใช้วิธีการอัดสารเคมีลงดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มานานกว่า 50 ปี สารเคมีที่ใช้ดังกล่าวจะมีการออกฤทธิ์ในลักษณะของการไล่ไม่ให้ปลวกเข้ามา ใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมี หรือเป็นการกำจัดปลวกโดยตรงซึ่งวิธีการนี้ ปัจจุบันเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันกำจัดปลวก

home_001

  • สภาพ ของพื้นดินในบริเวณที่ทำการป้องกันกำจัด ต้องไม่ชื้นและไม่แห้งจนเกินไป ถ้าชื้นเกินไปจะทำให้สารเคมีแพร่กระจายไปที่อื่นได้ง่าย แต่ถ้าดินแห้งเกินไปสารเคมีจะกระจุกตัวอยู่บริเวณนั้นทำให้เกิดช่องว่างให้ ปลวกเข้ามากัดกินบ้านเรือนเราได้
  • ความเป็นกรด-ด่างของดิน พบว่าสารเคมีจะสลายตัวง่ายในดินที่มีสภาพเป็นด่างแต่สลายตัวยากในสภาพดินที่เป็นกรด
  • ในกรณีทำการป้องกันกำจัดในบ้านก่อนการปลูกสร้าง ถ้ามีฝนตกหนัก จะมีผลทำให้
    ความเข้มข้นของสารเคมีเจือจางลงหรือแพร่ไปที่อื่นได้ วิธีที่ดีควรให้สารเคมีแห้งและเกาะติดกับเม็ดดินในส่วนใหญ่ก่อนทำการเทปูนทับ
  • การใช้สารเคมีอัดลงดินควรมีความระมัดระวังสูง สารเคมีอาจแพร่กระจายไปยังบ่อน้ำใกล้เคียงได้ อาจก่ออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

จะเห็นได้ว่าในการอัดสารเคมีสำหรับป้องกันกำจัดปลวกให้ได้ประสิทธิผลดี ที่สุดนั้น จะมีปัจจัยต่างๆ เสริมเข้ามามากมาย ดังนั้นก่อนทำการใช้สารเคมีอัดลงดิน เราจำเป็นต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อผลสำเร็จของการลงทุนในการป้องกันกำจัดปลวก