Terro PCO Liquid Ant Bait

Terro PCO Liquid Ant Bait

วันนี้ บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจำหน่าย ให้กับลูกค้าที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ ด้วยตนเอง โดยผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ กำจัดมด ซึ่งเป็นเหยื่อล่อมดอันทรงประสิทธิภาพที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2902-5071

เทอร์โร่-พีซีโอ เป็นเหยื่อล่อมด มีคุณสมบัติในการดึงดูดให้มดเข้ามากินอย่างรวดเร็วโดยวางไว้ไกล้กับ ทางเดินของมด เหยื่อ เทอร์โร่-พีซีโอ จะขยายผลเมื่อมดกินแล้วกลับเข้ารัง และแบ่งปันเหยื่อให้กับมดตัวอื่น ๆ ผลคือมดทั้งรังจะถูกกำจัดหมดในไม่ช้า

เทอร์โร่-พีซีโอ

เป็นผลิตภัณฑ์เหยื่อล่อมด หยอดใส่ในภาชนะ แล้ววางตามจุดต่าง ๆ หรือหยอดใส่ภาชนะวางไว้ตามจุด หรือ หยดไว้เป็นระยะ ๆ ตามแนวทางเดือนของมดก็ได้ เพราะเทอร์โร่-พีซีโอ มีคุณสมบัติของเหยื่อล่อมดอย่างดีที่จะทำให้มันเข้ามากินภายในเวลาไม่กี่นาที นับเป็นวิธีการหยุดยังปัญหามดแบบเบ็ดเสร็จภายในบ้านของท่าน เพราะไม่ใช่กำจัดมดเท่าที่เห็นบางส่วนเท่านั้น แต่ยังกำจัดมดได้ยกรัง

[tags]กำจัดปลวก,กำจัดมด,เหยื่อล่อมด,เหยื่อกำจัดมด,เทอร์โร่-พีซีโอ[/tags]