Termite Protection Technology eliminates

หลังจากปีใหม่ได้ผ่านพ้นไปเราทีมงาน J.C.C. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการต่างๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากที่ได้เริ่มโครงการด้านการพัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆ จนกระทั่งเข้าสู่รูปแบบการบริการออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการยุคใหม่ หรือ เทคโนโลยีใหม่เข้ามา

เทคโนโลยีการ กำจัดปลวก ได้เริ่มมีผลอย่างมากในยุคการให้บริการไฮเทคนี้ วันนี้เราจะมากล่าวถึง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการกำจัดปลวก ด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หลาย ๆ ท่านอาจมองว่าแล้วมีเทคโนโลยีได้อย่างไร เดี๋ยวท่านจะได้คำตอบอย่างแน่นอนครับ

Termite Protection Technology Eliminates คือการใช้หลักการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่กับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเพื่อให้เกิดผลดีต่อการกำจัดปลวก ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น สิ่งที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ก็คือ "เหยื่อล่อปลวก"

การใช้เหยื่อล่อปลวก นี้อาจมีการผสมผสานกันระหว่าง สารเคมี หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ให้ผลต่อการป้องกัน และ กำจัดปลวก มากที่สุด โดยการใช้เหยื่อล่อปลวกจะเป็นการล่อให้ปลวกมากินเหยื่อที่เราวางไว้ให้มากๆ โดยในเหยื่ออาจมีการผสมสารเคมีหรือสารกำจัดปลวกชนิดอื่นๆ วิธีการนี้สามารถทำให้ปลวกตายทั้งรังได้

นอกจากนี้เหยื่อล่อปลวกจะยังเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ได้ว่าถึงเวลาที่ต้องมีการป้องกันกำจัดปลวกแล้วหรือไม่ เหมือนเป็นยามเฝ้าระวังก่อนที่ปลวกจะเข้ามาทำลายทรัพย์สินในบ้านเรา เหยื่อล่อปลวกจะทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับปลวก ถ้าเริ่มมีปัญหาปลวกเข้ามาใกล้บริเวณบ้านของเรา

เหยื่อล่อปลวกที่กล่าวถึงเป็นการใช้อาหารปลวกมาล่อให้ปลวกกิน เช่นเศษไม้หรือกระดาษ ซึ่งอาหารของปลวกเหล่านี้จะทำการผสมสารเคมีกำจัดปลวก หรือสารกำจัดปลวกในรูปแบบต่างๆกัน

รูปแบบของเหยื่อล่อที่มีอยู่จะมี 2 รูปแบบ คือ

1. ใช้สารพิษผสมในเหยื่อล่อ วางเป็นกับดักล่อปลวก มาให้กินเศษไม้ ขี้กลบหรือกระดาษ สารพิษที่ใช้ต้องไม่มีกลิ่นรุนแรง ทำให้ปลวกแยกไม่ออกว่ามีพิษหรือไม่ นอกจากนี้ต้องมีปริมาณสารพิษเพียงพอที่จะฆ่าปลวกให้ตายทั้งรังได้

2. เป็นวิธีการใช้เหยื่อล่ออย่างเดียว แล้วจับปลวกมาโรยสารพิษภายหลัง วิธีการนี้จะไม่ผสมสารพิษในอาหารตอนต้น แต่เมื่อปลวกมากัดกินอาหารจำนวนมากพอ จะนำปลวกมาคลุกเคล้ากับสารเคมีกำจัดปลวกทำให้สารเคมีติดตัวปลวกไป สารจะถูกแพร่ไปยังตัวอื่นโดยการสัมผัสและแตะเลียกัน

– อาหารล่อปลวกที่นิยมอาหารล่อปลวกเช่น ไม้เนื้ออ่อน, เศษไม้, กระดาษหนังสือพิมพ์หรือใช้กระดาษลูกฟูกไม่แข็งเกินไปและอมน้ำได้ดีโดยให้มีลูกฟูกด้านเดียว

– ภาชนะที่บรรจุถ้าเป็นกล่องพลาสติก ควรมีช่องหรือรูระบายอากาศที่เพียงพอและต้องเพียงพอต่อการเข้าไปกัดกินอาหารของปลวก

– สารเคมีที่มักผสมในเหยื่อล่อได้แก่ Sulfluramid, Hydramethynon เป็นสารออกฤทธิ์ประเภทกินตาย หรือสารบางชนิดในสารยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน นอกจากนี้ปัจจุบันมีการใช้สารสกัดสมุนไพร ผสมในเหยื่อเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดปลวกที่ได้ผลดีและมีความปลอดภัยสูงต่อคนและสิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าในรูปแบบของการให้บริการ ป้องกัน กำจัดปลวก นั้นก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีบางประการเพื่อทำการปรับปรุงการให้บริการ และ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดปลวกให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลและเป็นการประหยัดต้นทุนของลูกค้าที่ไม่ต้องเพิ่มงบในการดูแลรักษาบ้าน เพื่อให้รอดพ้นจากปลวกที่เข้าทำลายบ้านอันเป็นที่รักของเราไป นี่แหละที่เขาเรียกกันว่า "Termite Protection Technology eliminates"

ฝ่ายการตลาดออนไลน์

[tags]เหยื่อล่อปลวก,เหยื่อกำจัดปลวก,สมุนไพรล่อปลวก,สมุนไพรกำจัดปลวก,การใช้เหยื่อล่อ,เหยื่อสมุนไพร,เทอร์มิเนท,สุรพล วิเศษสรรค์[/tags]