บริการ ป้องกันนก พิราบ -> ทำไมต้อง ไล่นก พิราบ ?

บริการรับ ป้องกันนก พิราบ ไล่นก พิราบ กำจัดนกพิราบ

ไล่นก ป้องกันนก

ทำไมต้อง ไล่นก พิราบ  ?

  • มูลนก ก่อให้เกิดความสกปรก ต่อสถานที่และทรัพย์สิน บ่อยครั้งทำให้ มูลนกบนคอมฯแอร์

    สินค้าเสียหาย

  • มูลนก มีเชื้อโรคอยู่กว่า 60 ชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ตัวนก มีไวรัส อยู่มากโดยเฉพาะ นกพิราบ ซึ่งมีผลต่อ ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไขหวัดนก, โรคไวรัสตับอักเสบบีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน, โรคปอดบวม
  • เสียค่าใช้จ่าย และแรงงานในการทำความสะอาด มูลนก, รังนก, ซากนกที่ตาย
  • หากปล่อยไว้ จะเพิ่มจำนวนประชากรนกอย่างรวดเร็ว เพราะ นกพิราบ มีนิสัยรักที่อยู่อาศัย ซึ่งจะอยู่จนชั่วลูกชั่วหลาน และเป็นการชักชวนนกตัวอื่นๆ ให้มาอยู่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่าปลอดภัย
  • ทำให้พืชผลการเกษตรกรรมเสียหาย
  • ก่อความรำคาญ ให้กับผู้อยู่อาศัย
  • สร้างความเสียหายให้กับโรงงาน, โรงไฟฟ้าจากการบินชนสายไฟส่งกำลัง, สถานีจ่ายไฟ

มูลนกบนโครงเหล็กหลังคา มูลนกจำนวนมาก

มูลนกพิราบที่โรงงาน

อุปกรณ์ในการ ป้องกันนก พิราบ

ตาข่ายกันนก

ตาข่าย ป้องกันนก พิราบ : ตาข่ายรูปแบบนี้ จะมีความเหนียว และทนต่อสภาวะอากาศสูง ฉีกขาดได้ยาก มีหลายขนาด เพื่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ ปัญหานก ที่พบ ทั่ วไป มี 3 สี ได้แก่ สีดำ, สีเขียว และสีขาวใส

รับติดตั้งตาข่าย ป้องกันนก พิราบ โทร. 08-6603-2210

ตาข่ายป้องกันนกบนอาคาร ตาข่ายป้องกันนก

 

ตาข่าย ป้องกันนก แบบราง รูดเปิด-ปิดได้ สำหรับการติดตั้งบริเวณประตูโกดัง โรงงาน อายุการใช้งานยาวนาน ทนทาน เหยียว ทนต่อทุกสภาพอากาศ

ตาข่ายกันนกแบบราง รูดเปิด-ปิดได้ ตาข่ายกันนกแบบราง รูดเปิด-ปิดได้

เจลไล่นก

เจลไล่นก พิราบ : ลักษณะเป็นเจลเหนียว สร้างความรำคาญให้กับนก แต่ไม่ทำอันตรายต่อนก แต่หากใช้ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะ ความเหนียวจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่เกิดประสิทธิผล

รางใส่เจลไล่นกสังกะสี

 

รับทา เจลไล่นก ป้องกันนก พิราบ โทร. 08-6603-2210