บริการสำรวจด้วยเครื่องตรวจปลวกและแมลงรบกวนจากเสียง AED-2000L

AED-2000L เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย ใช้การตรวจวัดเสียงเพื่อตรวจหาปลวกและแมลงรบกวนที่อาศัยอยู่ในไม้, ต้นไม้ พื้น และดิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัท Acoustic Emission Consulting และกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐมเมริกา (USDA)

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของทั้ง 2 ไฟล์มีความแตกต่างกันนะครับ