ตัวอย่าง งานติดตั้งตาข่ายกันนก เจลไล่นก ที่ส่งมอบงานแล้ว

* ตาข่ายกันนก ส่วนใหญ่เมื่อติดแล้ว จะสังเกตได้ยากครับ

บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด