คุณรู้ไหม…?

มีแมลงที่ค้นพบแล้วประมาณ 1 ล้านชนิดทั่วโลก
มีแมลงที่ยังไม่ค้นพบอีกประมาณ 3 ล้านชนิด
ถ้าแบ่งสัตว์ในโลกนี้ออกเป็น 4 ส่วน จะเป็นแมลงเสีย 3 ส่วน
ส่วนแมลงที่ยังไม่ค้นพบอีก 60 % จะอยู่ในลุ่มน้ำอเมซอน
อ่านต่อ

*ในการชมการนำเสนอ ควรใช้ IE (Internet Explorer) เวอร์ชั่น 4.0 หรือ ใหม่กว่าครับ เพื่อความถูกต้องการรับชมครับ

[tags]เรื่องของแมลง, เรื่องที่ควรรู้, แมลงคืออะไร, จำนวนแมลง, สื่อนำเสนอ[/tags]