ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ SCB EasyNet – SCB SMS Alert ฟรี

ขณะนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการ SMS Alert ให้ลูกค้า SCB easyNet ได้ใช้กับแบบ ฟรีๆ

เลือกรับความอุ่นใจ ใช้ฟรี!! กับ SCB SMS Alert
บริการฟรี แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของท่านผ่านทาง SMS ให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

 • รูปแบบบริการอุ่นใจ จาก SCB SMS Alert

บัญชี (ออมทรัพย์/เดินสะพัด)

 • สรุปยอดเงินคงเหลือ
  – ทุกวัน โดยเลือกรับ SMS เวลา 7.00 น. หรือ 17.00 น.
  – ทุกสัปดาห์ เวลา 7.00 น. โดยเลือกวันที่จะรับ SMS ได้
 • ฝาก หรือ รับเงินโอนเข้าบัญชี*
 • ถอน หรือ โอนเงินออกจากบัญชี*
 • ชำระค่าสินค้าหรือบริการ*
 • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต*
 • แจ้งเตือนเมื่อมีใบแจ้งยอดรอเรียกเก็บผ่าน e-Bill **
 • แจ้งเตือนก่อนวันที่มีผลหักบัญชี สำหรับรายการตั้งโอน/ชำระเงิน ล่วงหน้า (1-15 วันก่อนมีผลหักบัญชี) **
 • แจ้งผลการหักบัญชี สำหรับรายการตั้งโอน/ชำระเงิน ล่วงหน้า **

หมายเหตุ:
* ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินแจ้งเตือนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
และวงเงินจะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆ 500 บาท เช่น 500, 1,000, 1,500,
2,000 เป็นต้น
** สำหรับบริการ SCB Easy Net เท่านั้น
หมายเหตุ:
* ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินแจ้งเตือนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
และวงเงินจะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆ 500 บาท เช่น 500, 1,000, 1,500,
2,000 เป็นต้น
** สำหรับบริการ SCB Easy Net เท่านั้น

บัตรเครดิต/บัญชีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash/
สินเชื่อบุคคล Speedy Loan*

   • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
   • รายการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากวงเงินในบัตรเครดิต/Speedy Cash
   • แจ้งเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ ล่วงหน้า 1 – 15 วัน

หมายเหตุ: * ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต/Speedy Cash/Speedy Loan จะต้องมีบัญชีออมทรัพย์/ หรือเดินสะพัดอย่างน้อย 1 บัญชี จึงจะสามารถสมัครใช้บริการ SMS Alert ได้

 • วิธีสมัครใช้บริการ:
 • สมัครผ่านสาขาทั่วประเทศ (สำหรับบัญชีเปิดใหม่)
 • สมัครผ่านเจ้าหน้าที่ SCB Easy Call Center โทร. 02-777-7777
 • เปิดใช้บริการได้ที่เมนู “SMS Alert” บน SCB Easy Net
  (ดูขั้นตอนการสมัครใช้บริการ “SMS Alert”ผ่าน Easy Net คลิกที่นี่)
 • สมัครผ่านทาง SMS (คลิกที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการสมัคร SMS Alert ผ่าน SMS

ข้อตกลงการใช้บริการ SMS Alert คลิกที่นี่