ข่าวสาร

ปลวก กับข้อมูลความรู้เรื่องปลวก

ปลวก (Termite)

ปลวกเป็นแมลงที่สำคัญในแง่ของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก มีทั้งคุณและโทษ ปลวก จัดเป็นสังคมส่วนหนึ่งของป่าไม้ที่สำคัญ เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศ โทษของปลวกนั้นเกิดขึ้น เพราะว่าปลวกเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิต โดย เซลลูโลส เป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อไม้ ดังนั้นปลวกจึงเข้าทำลายไม้ หรือ โครงสร้างอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุข้าวของ เครื่องเรือน เครื่องใช้ ต่าง ๆ ที่ทำจากไม้ และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจากส่วนผสมของ เซลลูโลส หรือ มี เซลลูโลส เป็นส่วนประกอบ

ในประเทศไทย ปลวกแพร่กระจายอยู่กว่า 150 ชนิด แต่มีเพียง 10 ชนิดเท่านั้ที่ต่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์

ปลวกใต้ดิน จัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน คิดเป็นมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้เริ่มจาก ที่อยู่อาศัยใต้พื้นดิน ท่อทางเดินใต้ดิน ทะลุขึ้นมาตามรอยแตก ของคอนกรีต หรือรอยเชื่อต่อระหว่างผนัง เสา คานคอดิน เพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น เสาและคานไม้ พื้นปาเก้ คร่าวเพดาน คร่าวฝา ไม้วงกบ ประตู และ หน้าต่าง

ในการดำรงค์ชีวิตของปลวกใต้ดิน นอกจากอาหารแล้ว ความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของปลวกอีกประการหนึ่ง ข้อมูลทางชีววิทยา และ นิเวศวิทยา ของปลวกนี้ ช่วยให้สามารถวางแผน และ วางแนวทางในการควบคุม ปลวกประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีดำเนินการหลายวิธี เช่น การทำให้พื้นดินภายในอาคารเป็นพิษ การทำแนวป้องกันใต้อาคารที่ปลวกใต้ดินไม่สามารถเจาะผ่านได้ หรือ การทำให้เนื้อไม้เป็นพิษ ปลวกใช้ทำอาหารไม่ได้ การดำเนินการมีทั้งการใช้สารเคมี และ ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งขั้นตอนในการควบคุมปลวกนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดความเสียหาย และ ช่วยยืดอายุการใช้ประโยชน์ไม้ให้คงทนถาวรยิ่งขึ้น

ความสำคัญของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก คือ มีทั้งประโยชน์และโทษ

ประโยชน์ที่ได้รับจากปลวก ปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญ มากในระบบนิเวศวิทยา ป่าไม้ คือ

* ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ได้แก่เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และ ส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่หักร่วง ล้มตายทับถมกันอยู่ในป่า แล้วเปลี่ยนให้กลายสภาพเป็น ฮิวมัส ในดิน เป็นกระบวนการหมุนเวียนธาตุ อาหารจากพืชไปสู่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้พรรณพืชทุกระดับ ในป่าธรรมชาติ เจริญเติมโตสมบูรณ์
* บทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศน์ นอกจากจะช่วยให้พืชในป่าเจริญเติมโตแล้ว ยังเป็นอาหารของสัตว์ป่าได้อีกด้วย โดยตัวปลวกเองเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรตีน ของสัตว์ขนาดเล็กหลายชนิด เช่น ไก่ กบ นก คางคก และ สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ ซึ่งจะกลายเป็นอาหารสัตว์ใหญ่ต่อไปเป็ทอด ๆ
* เป็นแหล่งผลิตโปรตีนสำคัญ ของมนุษย์ โดยปลวกบางชนิดสามารถสร้างเห็ดโคน ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะและมีราคาแพง สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้โดยมีเชื้อราที่อยู่ในปลวกหลายชนิดช่วยในการผลิต
* จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวก สามารถผลิตเอ็นไซม์บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือ ใช้ในการแก้ไขควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป เช่น การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืช ที่มีฤทธิ์ตกค้างนานหรือ การกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น

โทษที่เกิดจากปลวก ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ

* กล้าไม้ และ ไม้ยืนต้นในป่าธรรมชาติและสวนป่า
* ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง
* ไม้ใช้ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน
* วัสดุของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ และ พืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษ หนังสือ พรมและเสื้อผ้า เป็นต้น
* กัดทำลายรากของพืชเกษตร พืชไร่ พืชผัก พืชสวนและไม้ผล

อย่างไรก็ดีเนื่องจากในประเทศไทยยังมีปลวกอยู่อีกกว่าหนึ่งร้อยชนิดที่มี ความสำคัญในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

แมลงด้วงน้ำมันอันตราย (blister beetle)

นายวิชัย ปราสาททอง

เมื่อปลายปี 2532 ปรากฏข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีประชาชนได้รับอันตรายจากการบริโภคแมลงชนิดหนึ่ง คือ ด้วงน้ำมัน ครั้งแรกเกิดที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ชาวบ้านนำด้วงน้ำมัน ( ด้วงก้นกระดก ) มาคั่วเกลือรับประทานแกล้มเหล้า 7-8 ตัว แล้วเสียชีวิต ครั้งหลังเกิดที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เด็ก 2 คนนำด้วงน้ำมันที่จับได้จากต้นแคมาเผารับประทาน เด็กที่รับประทาน 3 ตัว เสียชีวิต ส่วนเด็กที่รับประทาน 2 ตัว มีอาการสาหัส ทั้งสองครั้งมีอาการพิษเหมือนกันคือ หลังจากรับประทาน 1-2 ชั่วโมง มาการปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียนมีเลือดปนออกมา อุจจาระและปัสสาวะปนเลือด ความดันต่ำ หมดสติและเสียชีวิต …

พิฆาตไรฝุ่น ด้วย “สเปรย์น้ำมันหอมระเหยจากพืช”

นักวิจัย BRT พัฒนาต่อยอดจากสารสกัดสมุนไพร สู่ "สเปรย์น้ำมันหอมระเหยจากพืชกำจัดไรฝุ่น" เผยไม่เพียงมีฤทธิ์กำจัดไรฝุ่นได้ 100 % เท่านั้น แต่ยังสามารถเติมแต่งกลิ่นหอมได้ตามชอบ เช่น กลิ่นมะลิ กาแฟ ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส ที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีปัญหาเรื่องสีติดที่นอน หรือสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ ระบุยื่นจดสิทธิบัตรแล้วพร้อมขยายผลกับภาคธุรกิจเพื่อผลิตขายในท้องตลาดได้ในอนาคตอันใกล้นี้

โรคภูมิแพ้ เป็นภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) ที่ร่างกายแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ (allergen) อาการที่แสดงออกมาได้แก่ เยื่อจมูกอักเสบ ผิวหนังอักเสบ และหอบหืด เป็นต้น ซึ่ง 80% ของการก่อโรคมีสาเหตุมาจากผงฝุ่นที่เกิดจากมูลของสัตว์ตัวจิ๋ว …

เทคนิคกำจัดเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งโดยใช้จุลินทรีย์ “ทริปโตฝาจ”

ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งจะก่อความยุ่งยากใจแก่เกษตรกรในบ้านเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ปลูก พริก, มะเขือ, มะละกอ และ น้อยหน่า ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้สารเคมีทั้งชนิดออกฤทธิ์เฉียบพลันและชนิดดูดซึมนำมากำจัดหรือฉีดพ่นเพลี้ยทั้งหลายเหล่านี้เพื่อหวังจะให้ตายให้ได้ดังใจ แต่บางครั้งก็มีปัญหาคือเขาไม่ตาย เพราะฉีดพ่นไปแล้วสารเคมีไม่ได้เข้าไปสัมผัสโดนตัว หรือโดนก็โดนเฉพาะตัวพ่อตัวแม่ที่อยู่ด้านบนตัวที่อยู่ซ้อน ๆ ลงไปด้านล่างไม่โดน จึงทำให้หยุดหรือระงับการทำลายของเพลี้ยงไม่ได้ จึงมักจะใช้ไม่ค่อยได้ผล เพราะสาเหตุที่สำคัญก็คือ เขามีเกราะป้องกันซึ่งธรรมชาติให้มานั่นก็คคือผงแป้งฝุ่นสีขาว ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนแป้งเด็กทั่วไปที่มีคุณสมบัติ ลดอาการผดผื่นคัน หรือช่วยให้ผิวแห้งเนียน ลื่นสบายจากความเปียกชื้นจากน้ำ เพราะน้ำจะไหลลื่นผ่านไปไม่สัมผัสกับผิวหนังของเด็ก เพราะฉะนั้นผงแป้งสีขาวจึงมีส่วนที่ช่วยเหลือป้องกันเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยแป้งให้หลุดพ้นจากการเปียก เปื้อนจากยาฆ่าแมลงด้วยเหมือนกัน คือฉีดแล้วไม่สามารถ …

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ SCB EasyNet – SCB SMS Alert ฟรี

ขณะนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการ SMS Alert ให้ลูกค้า SCB easyNet ได้ใช้กับแบบ ฟรีๆ

เลือกรับความอุ่นใจ ใช้ฟรี!! กับ SCB SMS Alert
บริการฟรี แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของท่านผ่านทาง SMS ให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

  • รูปแบบบริการอุ่นใจ จาก SCB SMS Alert

บัญชี (ออมทรัพย์/เดินสะพัด)

วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1

"ใส่ใจ ห่วงใยคนรอบข้าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย" งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 (เอ เอช1เอ็น1) เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน พบที่ประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา แล้วแพร่ไปยังอีกหลา่ยประเทศ

เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) เป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน สุกร และ นก

การแพร่ติดต่อ การแพร่ติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นได้ง่าย เกิดจากการถูกผู้ป่วยไอจามรดโดยตรง หรือ หายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายในระยะ 1 เมตร เนื่องจากเชื้อไวรัสอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย แต่บางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือ หรือ สิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัทพ์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก …

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) สถานการณ์ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2552 (เวลา 08.00 น.)

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)

สถานการณ์ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2552 (เวลา 08.00 น.)

I. สถานการณ์โรคในประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 น. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งผู้ป่วยสะสม 729 ราย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต โรงพยาบาล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

  1. ได้รับแจ้งผู้ป่วยสะสม จำนวน 729 ราย ไม่เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวัง จำนวน 146 ราย เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังโรค จำนวน 583 ราย

  2. ตัดออกจากการเฝ้าระวังเนื่องจากมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น จำนวน 450 ราย

  3. มีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) จำนวน 47 ราย ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด
    A H1N1 (รวมผู้พบเชื้อไม่มีอาการ 1 ราย) 28 ราย ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 ที่จังหวัดชลบุรี 19 ราย (ผู้ป่วยยืนยันจากจังหวัดชลบุรีไม่รวมอยู่ในจำนวนผู้ป่วยได้รับแจ้ง) …

บริการสำรวจด้วยเครื่องตรวจปลวกและแมลงรบกวนจากเสียง AED-2000L

AED-2000L เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย ใช้การตรวจวัดเสียงเพื่อตรวจหาปลวกและแมลงรบกวนที่อาศัยอยู่ในไม้, ต้นไม้ พื้น และดิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัท Acoustic Emission Consulting และกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐมเมริกา (USDA)

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของทั้ง 2 ไฟล์มีความแตกต่างกันนะครับ

ทำความรู้จักกับ ไข้หวัดหมู (Influenza A virus subtype “H1N1”)

H1N1 เป็น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 โดยรหัส" H " ย่อมาจาก Hemagglutinin ( ใช้ตัวย่อ HA )คือ โปรตีน ที่จะปรากฏเป็นตุ่มยื่นออกมาจากผิวของไวรัส หน้าที่หลักของ HA คือ เข้าจับกับเซลล์ receptor ในเซลล์ของคน และเมื่อยึดติดแล้วเชื้อไวรัส ก็จะบุกรุกเซลล์ โดย RNA ของไวรัสจะเข้าสู่นิวเคลียส เพื่อสร้างอนุภาคไวรัสตัวใหม่ โดจรหัส " N " ย่อมาจาก Neuraminidase ( ใช้ตัวย่อ NA ) คือ โปรตีน ที่จะทำหน้าที่ นำไวรัสที่ถูกสร้างใหม่ ออกจากเซลล์คนเดินทางสู่เซลล์อื่น ๆ ในร่างกายต่อไป
โดยไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 หรือที่ตอนนี้เรียกันว่า ไข้หวัดหมู ที่เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สเปน (Spanish Flu ) กับ ไข้หวัดสายพันธุ์ที่พบในหมู และ ไข้หวัดสายพันธุ์ที่พบในนก

ข้อมูลจาก : http://wowboom.blogspot.com อ่านเพิ่มที่นี่

คำถาม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในคนมีกี่ชนิด
คำตอบ ชนิดของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในคน มี 4 ชนิด ดังนี้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด เป็นวัคซีนเชื้อตาย 3 ชนิด ส่วนอีก 1 ชนิดเป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated หรือ killed virus vaccine)

1.1 Whole virus vaccine เป็นวัคซีนที่นำเอาไวรัสทั้งอนุภาคไปผลิตวัคซีน โดยฆ่าเชื้อให้หมดสภาพในการติดเชื้อเสียก่อน วัคซีนที่ผลิตโดยวิธีนี้มักมีฤทธิ์ไม่พึงประสงค์มากกว่าชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาการไข้

เรื่องของ “แมลง”

แมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในคลาส Insecta เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและมีการแพร่กระจายกว้างขวางที่สุดในไฟลัม Arthropoda และเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด โดยมีมากกว่า 800,000 สปีชี่ส์ ซึ่งมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆรวมกัน แมลงพบได้ในเกือบทุกสภาพแวดล้อมในโลก แม้แต่ในทะเลยังพบแมลงบางชนิดได้ ประมาณไว้ว่า มีแมลงปอ 5,000 ชนิด ตั๊กแตนตำข้าว 2,000 ชนิด ตั๊กแตน 20,000 ชนิด ผีเสื้อ 170,000 ชนิด แมลงวัน 120,000 ชนิด มวน 8,200 ชนิด ด้วง 360,00 ชนิด ผึ้ง ต่อ แตน และมด 110,000 ชนิด ที่จำแนกชื่อแล้ว และเมื่อรวมกับชนิดที่ยังไม่ได้จำแนกชื่อประมาณว่าน่าจะมี 20 ล้าน ถึง 50 ล้านชนิดอ่านต่อ

ข้อมูลดีๆ จาก : http://th.wikipedia.org/

กำจัดมดและแมลงสาบด้วยวิธีง่ายๆ

ไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่ต้องเผชิญกับเจ้าพวกมด แมลงต่าง ๆ ที่มากวนใจภายในบ้านกันบ้างหรือเปล่า เชื่อแน่ ๆ ว่าจะต้องมีอย่างน้อย ๆ ก็สักคนสองคนล่ะน่า …

ซึ่งเจ้าพวกมดและแมลงทั้งหลายนี้ถือเป็นปัญหากวนใจที่เหล่าบรรดาแม่บ้านทั้งหลายต่างต้องเผชิญกันมาแล้วแทบทั้งนั้น ซึ่งวิธีกำจัดส่วนใหญ่ที่หลาย ๆ บ้านใช้กันก็คือ การใช้สารเคมีฉีดเพื่อฆ่าให้ตาย ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วทันใจจริง ๆ แต่ก็อาจจะทำให้มีสารเคมีตกค้างได้ด้วยเช่นกัน

วันนี้ไปเจอวิธีการไล่เจ้าพวกมดและแมลงต่าง ๆ ด้วยวิธีธรรมชาติมา เลยเอามาฝากให้เพื่อน ๆ ที่นี่ลองเอาไปใช้กันดูนะ

ใช้ฟองน้ำเปียกๆ เช็ดตามทางมด มดจะหาทางเดินไม่เจอ หรือ ใช้ผงฟูโรยตามทางของมด

โรยพริกป่น สะระแหน่แห้ง กากกาแฟ ตามบริเวณที่มดเดินหรือบีบมะนาวตามรูเข้าของมด แล้วทิ้งเปลือกมะนาวไว้ตรงนั้น ปลูกสะระแหน่ไว้รอบบ้าน มดจะไม่เข้าใกล้

ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำเช็ดตามทางเดินมด แมลงสาบ

ใช้ข้าวโอ๊ตหรือแป้งข้าวโพดผสมปูนปาสเตอร์ในอัตราส่วนเท่าๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน เมื่อแมลงสาบกินเข้าไปปูนพลาสเตอร์จะแข็งตัวแมลงสาบจะตาย

ใช้ผงฟูผสมกับน้ำตาลทรายอย่างละเท่าๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน

ใช้แป้งข้าวโพด 2 ช้อนโต๊ะ บอแร๊กซ์ 4 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากันใช้โรยบริเวณที่แมลงมารบกวน

เอาตะไคร้หอมหั่นแล้วตำ คั้นเอาแต่น้ำแล้วนำไปเคี่ยวจนเป็นน้ำมันใช้ทาผิวหนังกันยุง

ใช้กาบมะพร้าวหรือเปลือกส้มตากแห้งสุมไฟ เพื่อให้เกิดควันไล่ยุง

ปลูกต้นแก้วหรือต้นราตรีไว้บริเวณปากประตู หน้าต่าง จะช่วยไล่ยุงได้

เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ๆ เลยทีเดียว แถมยังไม่มีสารเคมีตกค้างให้เป็นอันตรายด้วย ยังไงเพื่อน ๆ ที่นี่ก็อย่าลืมเอาไปลองใช้กันดูนะ

ขอบคุณที่มา: 108-1000 เรื่อง วันที่ 10 ตุลาคม 2551 อักษรเจริญทัศน์ (อจท)

ข้อมูลจาก : ครูนวพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา