อุปกรณ์ในการไล่/ป้องกันนกพิราบ

ติดตาข่ายกันนกคอนโด

ติดตาข่ายกันนกบ้าน

ติดตาข่ายกันนกโรงงาน

ติดตาข่ายกันนกสถานที่ราชการ

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

มีความยินดีในการเข้าสำรวจพื้นที่ ให้แก่ท่านที่สนใจใช้บริการต่างๆ ของเรา
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์