สารเคมีจากธรรมชาติ

สารเคมีกลุ่มสุดท้ายที่ใช้ในการกำจัดยุงคือสารเคมีในกลุ่มสารเคมีในกลุ่มสารจากธรรมชาติ สารเคมีกลุ่มนี้มีวิวัฒนาการมาจากดอกไม้และพืชบางชนิดที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ซึ่งการค้นพบนี้เป็นเป็นการค้นพบโดยบังเอิญ โดยการนำดอกไพรีทรัมแห้งมาบดใช้กำจัดยุงภายในบ้าน

สารสกัดจากดอกในสกุลไพรีทรัมนี้เป็นสารที่เรียกว่า “ไพรีทรินส์(pyrethrin)” มีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง การออกฤทธิ์ของสารในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการสัมผัสตายสารที่ได้จากดอกไพรีทรัมนี้มีจุดด้อยตรงที่เป็นสารที่สลายตัวง่ายในธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันพบว่าได้มีการวิจัยและค้นคว้าสารในกลุ่มนี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์โดยการเลียนแบบสูตรโครงสร้างของสารในดอกไพรีทรัม ซึ่งได้สารออกมาในชื่อกลุ่มที่เรียกว่า กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ซึ่งสารที่ได้จะมีฤทธิ์ที่สูงขึ้นและคงทนในสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น

คุณสมบัติของสารในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์นี้จะคล้ายกับสารไพรีทรินคือ จะทำให้ยุงสลบอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 นาที และยุงจะตายในที่สุด โดยสารจะออกฤทธิ์โดยตรงกับระบบประสาทของแมลงโดยตรง แต่สารใน

131248_01 131248_02

กลุ่มนี้จะมีผลต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมน้อยมาก จึงไม่สะสมในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นสารที่สลายตัวได้ดีในสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อมนานเหมือนสารเคมีในกลุ่มอื่นๆ ส่วนข้อเสียของสารเคมีในกลุ่มนี้คือ เมื่อใช้สารเคมีในกลุ่มนี้นานๆ จะทำให้แมลงสร้างความต้านทานได้ ดังนั้นในการใช้สารเคมีดังกล่าวไม่ควรที่ใช้ติดต่อเป็นระยะเวลานาน ควรเปลี่ยนกลุ่มสารเคมีในการใช้ในระยะเวลานาน เช่นเปลี่ยนไปใช้สารนิโคตินซึ่งมีอยู่ในใบยาสูบ สารสกัดจากเมล็ดสะเดา เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าสารที่ได้จากธรรมชาติและสารเคมีที่มีสูตรโครงสร้างเลียนแบบสารสังเคราะห์จากธรรมชาตินั้น เป็นสารที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสูง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าได้ถูกนำมาใช้เป็นสารเคมีที่ใช้ภายในบ้านกันมาก เช่นนำมาใช้กำจัดแมลงศัตรูที่อยู่ภายในบ้านเรือน เช่น ยุง มด และแมลงสาบนั่นเองค่ะ