รับ กำจัดยุง ตามอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

การ กำจัดยุง มีมากมายหลายวิธี ทั้งวิธีทางธรรมชาติ และเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่

การควบคุมยุง โดยวิธีการทางชีววิทยา
หนึ่งวิธีการนั้น คือ การใช้วิธีการทางชีววิทยา หรือ วิธีการใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันในการป้องกัน กำจัดยุง

การนำสิ่งมีชีวิตด้วยกันมาใช้ในการป้องกัน กำจัดยุง นั้น จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมากพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถป้องกัน กำจัดยุง พาหะได้ และไม่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

1. การใช้ปลากินลูกน้ำ (Larvivorous fish)
การใช้ปลากินลูกน้ำ ขณะนี้มีหลายประเทศที่ใช้วิธีการนี้อยู่ เช่น ประเทศสเปน อิตาลี กรีก จีน มาเลเซีย ฯลฯ ปลาที่ใช้กินลูกน้ำ จะเป็นกลุ่มพวกปลาหางนกยูง ซึ่งจะออกลูกเป็นตัวครั้งละ 30-100 ตัวต่อแม่ปลา 1 ตัว จะเริ่มกินลูกน้ำยุงได้เมื่ออายุประมาณ 2 สัปดาห์ โดยผลจากการทดลองพบว่า อัตราการใช้ปลากินลูกน้ำที่ได้ผลคือ ลูกน้ำ 3-5 ตัวต่อพื้นผิวน้ำ 1 ตารางเมตร ปลาจะสามารถกินลูกน้ำได้ทั้งในระยะไข่ ลูกน้ำ หรือแม้กระทั่งตัวดักแด้ยุง หรือตัวโม่งยุงก็สามารถป้องกันกำจัดได้ นอกจากนี้ยังมีปลานิล ปลาดุกจีน ปลาแกมบูเซีย ปลาแพนแชค ตระกูลเดียวกับปลาหัวตะกั่ว

2. ตัวห้ำ (Invertibrate predators)
ตัวห้ำเป็นศัตรูธรรมชาติ ที่สามารถควบคุมประชากรยุงได้ ตัวอ่อนแมลงปอ ลูกน้ำยุงยักษ์ ยุงยักษ์ตัวเมียไม่กินเลือด แต่ชอบกินลูกน้ำยุงก้นปล่อง หรือ ยุงรำคาญ หรือ ยุงลาย แต่การใช้ลูกน้ำยุงยักษ์นั้น อย่าใช้ร่วมกับฮอร์โมนไปยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำ เพราะฮอร์โมนไปยับยั้งการเจริญเติบโตจนกระทั่งลูกน้ำยุงยักษ์ตายได้

3. หนอนพยาธิ (Nematode)
สามารถควบคุมลูกน้ำยุงได้มาก และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดี โดยสามารถเพิ่มปริมาณได้เองตามธรรมชาติ แต่ปริมาณของหนอนพยาธิที่นำมาใช้ควบคุมนี้จะต้องมากพอ

ต่อมา เป็นการใช้เครื่องมือในการ กำจัดยุง แบบสมัยใหม่ ที่จะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการกับเจ้ายุงพวกนี้

เครื่อง swingfog พ่นหมอกควันกำจัดยุง

เป็นการ กำจัดยุง โดยการพ่นหมอกควัน บริเวณพุ่มไม้ และท่อระบายน้ำรอบนอกอาคาร แต่เพื่อให้ได้ผลในระยะยาว ต้องกำจัดแหล่งน้ำขังต่างๆ ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วย หรือ อาจใส่ทรายอะเบธ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุง ทั้งนี้ ยุงก็ยังสามารถบินมาจากบริเวณอื่นได้อยู่ดี จึงต้องทำบริการอย่างต่อเนื่อง หรือ อาจใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น

กับดักยุง

ไฟล่อแมลง กำจัดยุง แบบมีพัดลมดูด

เครื่องล่อยุง โดยการปล่อยสารเลียนแบบธรรมชาติ

หรือแบบที่เห็นกันตามซุปเปอร์มาร์เก็ต

ไฟล่อแมลง แบบช็อต หรือ แผ่นกาว

หรือ จะเป็นเครื่องพ่นละอองไล่ยุง ก็มีเช่นกัน

เครื่องพ่นละอองน้ำไล่ยุง

ลืมแบบพกพาไปได้ยังไงกัน

ไม้ซ็อตยุง