ระยะบินและความเร็วในการบินของยุงลาย

ระยะบินและความเร็วในการบินของยุงลาย

ในบทความตอนที่แล้วเราได้รู้จักพฤติกรรมหลากหลายอย่างของยุงลายกันไปแล้ว ในตอนนี้เรามารู้จักพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของยุงลายที่น่าสนใจนั่นคือพฤติกรรมเกี่ยวกับการบิน

การบินของยุงลายนั้นพบว่าถูกจำกัดโดยปัจจัยอยู่หลายๆ อย่างเช่น สภาพแวดล้อม สายพันธุ์ยุง สภาพร่างกายของยุงว่ามีการเจริญเติบโตสมบูรณ์หรือไม่ อาหาร อายุ เป็นต้น ทางด้านของสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดเช่น อุณหภูมิ แสง ลม ความชื้น สำหรับยุงลายบ้านพบว่าบินได้ไม่ค่อยไกล ซึ่งต่างจากยุงลายสวนที่บินได้เร็วกว่า ยุงลายบ้านบินได้ ในระยะประมาณ 30-400 เมตร ส่วนยุงลายสวนสามารถบินได้ไกลถึง 600 เมตร ภายในระยะเวลา 10 วัน

จะเห็นได้ว่าจากพฤติกรรมของยุงลายที่ผ่านมาพบว่า ในการป้องกันกำจัดยุงลายให้ได้ประสิทธิผลดีที่สุดนั้นคือการทำลายให้ตรงจุดที่อยู่อาศัย เช่นในระยะของการเป็นตัวเต็มวัย ในการฉีดพ่นสเปรย์ภายในบ้านเราควรฉีดตามแหล่งเกาะพัก เช่นตามผนังบ้านและควรฉีดพ่นในเวลากลางวัน ไม่ควรฉีดพ่นสารตามสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างไปตามท่อระบายน้ำ แต่ในการกำจัดในระยะลูกน้ำของยุงลายเราควรมุ่งเน้นไปที่น้ำนิ่งน้ำสะอาด เช่นแหล่งน้ำขังต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณบ้าน เราคงไม่ไปมุ่งเน้นไปที่แหล่งน้ำสกปรกหรือแหล่งน้ำครำ

จากพฤติกรรมของยุงลายต่างๆ ที่กล่าวมา ถ้าเราได้ศึกษาและเรียนรู้กันจริงๆ จะทำให้การป้องกันกำจัดได้ประสิทธิผลดีเยี่ยม เพราะเราเน้นในการกำจัดยุงลายที่ต้นเหตุไม่ใช่ที่ปลายเหตุ ถ้าทุกคนช่วยกันทำได้เราก็จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายได้นะคะ