ยุงพาหะ

แมลงเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก เราสามารถแบ่งออกเป็นแมลงที่เป็นประโยชน์ เช่นผีเสื้อ ผึ้ง แมลงที่เป็นอาหาร อีกประเภทหนึ่งคือแมลงที่เป็นโทษและสร้างความรำคาญกับเรา เช่น ปลวก มด แต่แมลงที่ทุกคนรู้จักกันดี และเป็นสัตว์ปีกที่พบได้ทุกหนทุกแห่ง นั่นคือ “ยุง”

ในโลกนี้มียุงมากกว่า 4,000ชนิด ยุงจัดอยู่ในอันดับ Diptera หรือกลุ่มแมลง 2 ปีก อยู่ในวงศ์ Culicidae ยุงเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญมาสู่มนุษย์และสัตว์ ยุงที่เป็นพาหะที่สำคัญในประเทศไทย เช่น ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน นำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องนำโรคมาลาเรีย ยุงเสือนำโรคฟิลาเรีย หรือ โรคเท้าช้าง และยุงรำคาญนำโรคไข้สมองอักเสบ

ในบทความนี้เรามารู้จักเกี่ยวกับชีววิทยาของยุงหรือการดำรงชีพของยุงว่ายุงมีการเจริญเติบโตแบบใด มีแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างไร แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในยุงแต่ละชนิดเริ่มตั้งแต่รูปแบบการเจริญเติบโตของยุงกันเลยนะคะ

fly_jcc02

ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ซึ่งเป็นรูปแบบการเจริญที่พบในแมลงส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือมีการเจริญเติบโตจาก ไข่พัฒนามาเป็นตัวอ่อนหรือลูกน้ำยุงที่เราเห็นอยู่ จากนั้นก็จะพัฒนาเข้าสู่ระยะดักแด้หรือตัวโม่งระยะนี้จะไม่มีการกินอาหารจะเป็นระยะของการฟอร์มตัวเพื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายนั่นคือ ระยะตัวเต็มวัยนั่นเองที่เราเห็นบินมาหาเลือดของเรากิน ยุงตัวเต็มวัยที่ผสมพันธุ์แล้วจะมีการวางไข่อยู่ตามแหล่งน้ำขังต่างๆจะวางอยู่ริมขอบระหว่างผิวน้ำกับผิววัสดุ เมื่อตัวอ่อนฟักเป็นตัวก็จะหล่นลงน้ำและเจริญเติบโตต่อไป จะเห็นได้ว่าน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญ ดังนั้นเราควรร่วมกันจัดการกับแหล่งน้ำขังที่อยู่บริเวณรอบตัวบ้านให้หมด เพื่อที่ยุงจะได้ไม่มีที่ในการวางไข่อีกต่อไปนะคะ