ภัยของยุงลาย

จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงพฤติกรรมต่างๆของยุงลาย รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่บริเวณบ้านเรากันแล้ว มาในครั้งนี้จะมาดูถึงพิษภัยของยุงลายกันว่าทำไมเราถึงต้องระวังภัยจากยุงลาย

myfly_02

ยุงลายที่พบในประเทศไทยของเรานั้นเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ด้วยกัน โรคไข้เลือดออกเป็นเชื้อไวรัสเดงกี จากการทดลองพบว่ายุงลายบ้านและยุงลายสวนสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปสู่รุ่นลูกได้ ยุงลาย 1 ตัวสามารถผสมพันธุ์แล้วแพร่ลูกหลานได้หลายหมื่นตัว การถ่ายทอดเชื้อเริ่มจากยุงลาย 1 ตัวไปกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกหรือมีเชื้อไวรัสเดงกีจากผู้ป่วย ภายใน 8-10 วัน เชื้อจะเริ่มแพร่กระจายภายในตัวยุงและเคลื่อนที่มาสู่ต่อมน้ำลาย เมื่อยุงลายที่มีเชื้อมากัดคนปกติ เชื้อจากต่อมน้ำลายก็จะถูกขับออกมาด้วย ทำให้คนปกติสามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้

อาการที่สำคัญของคนเป็นโรคไข้เลือดออกคือ จะมีอาการไข้ ตัวร้อนจัด หน้าแดง ตาแดง บางคนอาจมีอาการปวดรอบกระบอกตา พร้อมกับการปวดศีรษะ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ไข้สูง 2-7 วัน จะพบคล้ายเลือดออกใต้ผิวหนัง บางรายที่เป็นหนักจะพบว่ามีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ตับโต ถ้าอาการรุนแรงมากจะทำให้ผู้ป่วยจะช็อคและทำให้ถึงตายได้