พฤติกรรมที่ควรใส่ใจของยุงลาย

ยุงมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เราควรรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พฤติกรรมแรกที่จะกล่าวถึงคือ พฤติกรรมในการวางไข่ ซึ่งจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นสภาพน้ำ พื้นผิวภาชนะ ยุงลายโดยส่วนใหญ่จะชอบวางไข่บนพื้นผิวที่เปียกและจะชอบวางไข่ในภาชนะที่มีผิวขรุขระมากกว่าภาชนะที่มีผิวเรียบ การวางไข่ของยุงลายจะวางในช่วงก่อนพระอาทิตย์จะตก ยุงลายจะว่างไข่อยู่ในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำที่ค่อนข้างใส เช่นแหล่งน้ำขังต่างๆ น้ำขังในยางรถยนต์ ขารองโต๊ะตู้กับข้าว ยุงลายจะสามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้สูง พบว่าในบางพื้นที่พบว่าไข่ของยุงลายสามารถอยู่ในสภาพแห้งแล้งได้นานเป็นปี เมื่อมีฝนตกหรือน้ำท่วมถึงไข่ก็จะฟักออกภายใน 2-3 วัน ยุงลายตัวเมียแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้ 2-4 ครั้ง แต่ละครั้งจะวางไข่ได้ประมาณ 100 ฟอง

141148_3

การกินเลือดและการวางไข่ของยุงลายจะถูกควบคุมโดยระบบการทำงานของร่างกาย ซึ่งจะถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นการเปลี่ยนเป็นกลางวัน กลางคืน ระดับฮอร์โมนภายในร่างกาย

141148_2

ภายหลังจากการออกหาอาหารแล้วยุงลายจะมีแหล่งเกาะพักเพื่อหลบซ่อน โดยยุงลายส่วนใหญ่ จะเกาะพักตามสิ่งห้อยแขวน โดยจะเกาะพักตามเสื้อผ้าห้อยแขวน, มุ้งและเชือก, ราวและสายไฟ , เครื่องเรือน และภาชนะต่างๆ ตามลำดับ