พฤติกรรมต่างๆ ของยุงก้นปล่อง

พฤติกรรมการผสมพันธุ์
เมื่อยุงก้นปล่องออกจากระยะของการเป็นดักแด้แล้ว จะรอพักอยู่สักครู่หนึ่งแล้วเมื่อแข็งแรงแล้วจะทำการผสมพันธุ์กันทันที เวลาที่ยุงก้นปล่องทำการผสมพันธุ์จะเป็นช่วงเวลาโพล้เพล้ ของวันที่ออกเป็นตัวเต็มวัย ยุงตัวผู้จะบินเกาะกลุ่มโดยมากมักอยู่เหนือพุ่มไม้ หรือสิ่งอื่นๆ ยุงเพศเมียจะผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว โดยยุงเพศเมียจะทำการเก็บเชื้ออสุจิไว้ในกระเปาะเก็บเชื้ออสุจิ แล้วสามารถวางไข่ได้ 5-6 ครั้ง แต่จะต้องได้รับโปรตีนจากเลือดก่อนทุกครั้ง

พฤติกรรมการหาอาหาร
เมื่อได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ยุงตัวเมียต้องได้รับอาหารเลือด เพราะธาตุอาหารในเลือดมีความสำคัญต่อการสุกของไข่ ถ้าขาดธาตุอาหารเหล่านี้ไข่ยุงจะฝ่อไม่สามารถสุกได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการหาอาหารของยุงก้นปล่องเช่น ความร้อน, ความชื้น, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, กลิ่นและภาพ เป็นต้น

พฤติกรรมการเกาะพัก
ยุงเมื่อออกหากินในเวลาเสร็จแล้ว ก็จะมีแหล่งเกาะพักคล้ายกับการนอนหลับต่างๆ กัน เช่นในยุงก้นปล่องตัวเมียจะมีแหล่งเกาะพักระยะหนึ่ง โดยจะเกาะพักใกล้ๆ กับแหล่งอาหาร เพราะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้น ดังนั้นการควบคุมยุงก้นปล่องให้ดีผลดีควรรู้จักแหล่งเกาะพักของยุง เพื่อการสเปรย์สารเคมีได้ครอบคลุม และกำจัดยุงก้นปล่องได้มากที่สุด

130249-002

พฤติกรรมการเลือกชนิดแหล่งอาหาร
ยุงก้นปล่องบางชนิดชอบเลือดคน บางชนิดชอบเลือดสัตว์ แต่นิสัยของยุงก้นปล่องว่าจะชอบกินเลือดของสัตว์ชนิดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งแวดล้อม ยุงก้นปล่องที่ชอบกินเลือดคนก็ย่อมเป็นภัยมากในการแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย