ประโยชน์ของแมลง และ โทษของแมลง

ประโยชน์ของแมลง และ โทษของแมลง

แมลงก็เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลาย เมื่อมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากแมลงนั้น ได้แก่ มนุษย์ใช้แมลงเป็นอาหารหรือ เครื่องชูรสในอาหาร เช่น ในประเทศไทย มีการใช้แมลงดานามาปรุงน้ำพริกในภาคกลาง มดแดงหรือมดส้มแทนน้ำส้มในภาคเหนือ มีการ คั่วแมลงกุดจี่และหนอนไหมกินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนึ่งหรือยำตัวอ่อนของต่อหลวงต่อหัวเสือในภาคใต้ ในที่ๆ กันดารอาหาร มนุษย์มักต้องอาศัยแมลงเป็นอาหารประจำที่จะหา ได้เสมอ นอกจากตัวแมลงเองแล้วมนุษย์ก็ยังได้ประโยชน์จากผลิตผลของแมลง เช่น น้ำผึ้งจากผึ้งมาเป็นอาหารและเข้าเครื่องยา ไหมจากไหมเลี้ยงและไหมป่ามาทำเครื่องนุ่งห่มครั่ง จากแมลงครั่งมาทำแลกเกอร์ผสมสีทาบ้านและเครื่องเรือนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้แมลงเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา กันเป็นล่ำเป็นสัน มนุษย์ได้อาศัยแมลงช่วยผสมเกสรบำรุงพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อให้ผลิดอกออกผลมากๆ โดยเฉพาะใช้ผึ้ง

น้ำผึ้ง ผลิตผลจากแมลงที่มนุษย์ขอแบ่งบันมายาวนาน

ชันโรง แมลงภู่ แมลงวันหัวเขียว ทั้งนี้ตามประสิทธิภาพของแมลงแต่ละอย่างที่จะผสมพันธุ์พืชแต่ละชนิด เช่น การผลิตเมล็ดหอมหัวใหญ่และใช้แมลงวันหัว เขียว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าผึ้ง มีหลายกรณีเช่นกันที่มนุษย์เพาะเลี้ยงแมลงที่เป็นประโยชน์แล้วปล่อยไปช่วยกำจัดแมลงหรือศัตรูพืชอื่นๆ เช่น การเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่เพื่อช่วยทำลายไข่ของหนอนเจาะลำต้นข้าว ไข่ของมวนลำไย เวลาเดียวกันก็ได้มีการเพาะเลี้ยงแมลงให้ช่วยทำลายวัชพืช เช่น หนอนกระทู้ทำลายจอก แหน หนอนเจาะกระบองเพชรเพื่อ ทำลายป่ากระบองเพชรที่ไร้ประโยชน์ แมลงหลายชนิดมีสารที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์จึงนำมาใช้ผสมเป็นเครื่องยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีแมลงหลายชนิดอยู่ในตำรับยาไทย และในเรื่องนี้ทางประเทศจีนได้ศึกษาค้นคว้าและก้าวหน้าไปมาก นักวิทยาศาสตร์มักจะใช้แมลงในการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เสมอ เช่น การใช้แมลงหวี่ ในการศึกษาทาง พันธุกรรม ทำให้วิทยาศาสตร์สาขานี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

จะสังเกตเห็นได้ว่าในการนำ สัตว์ขึ้นจรวดไปทดลองในอวกาศมักจะต้องมีแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดถูกนำไปทดลองด้วยเสมอ แมลงหลายชนิดที่ช่วยเกษตรกรโดยทางอ้อม เช่น ด้วงกุดจี่ ด้วงมูลสัตว์ และด้วงเขี้ยวกาง

หิ่งห้อย

ที่ช่วยกินย่อยสลายมูลสัตว์ต่างๆ ให้หายกลิ่นเหม็นและกลายเป็นปุ๋ยเร็วขึ้นบางประเทศที่มีการเลี้ยงสัตว์มาก เช่น ออสเตรเลีย ขาดแคลนด้วงประเภทนี้ ได้สั่งจากต่างประเทศเข้าไปเพาะเลี้ยงเพื่อให้ช่วยสลายมูลสัตว์ให้ แต่โดย ทั่วไปแล้วแมลงที่มีประโยชน์ที่อยู่ในธรรมชาติได้ช่วยเกษตรกรในการทำลาย ศัตรูพืชต่างๆ ไม่ให้ระบาดง่ายอยู่แล้ว หากแมลงที่มีประโยชน์ไม่ถูกทำลายโดยน้ำมือของมนุษย์เอง เช่น ถูกยาฆ่าแมลงตาย เกษตรกรก็จะได้ประโยชน์จากแมลงเหล่านี้มาก และประการสุดท้าย มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในรูปลักษณะ สีสันของแมลง ไปในการออกแบบทางศิลปะ เสียงร้องและพฤติกรรมต่างๆ ของแมลง ยังช่วยบำรุงจิตใจของมนุษย์ เป็นเพื่อนของ มนุษย์ในยามเหงา แมลงต่างๆ เช่น จิ้งหรีดจักจั่น เรไร แม่ม่ายลองไน จึงได้ปรากฏในบทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ทั้งของไทยและของต่างประเทศบ่อยๆ

แมลงที่ให้โทษนั้นมีอยู่มากมายเช่นเดียวกันที่พบเห็นกันง่ายก็ได้แก่พวกที่ เป็นศัตรูของคนและสัตว์โดยตรง มีทั้งก่อความรำคาญให้ เช่นแมลงสาบส่งกลิ่นเหม็นตามถ้วยชาม และตู้อาหารที่ไปเกาะ ทำให้เกิดพิษต่อร่างกายโดยการกัดต่อยทิ้งน้ำพิษให้เกิดอาการเจ็บป่วย เช่น ต่อ แตนมดตะนอย บุ้ง ร่าน หรือเป็นตัวเบียนดูดกินเลือดกัดกินผิวหนังให้เกิดอาการคัน เช่น ยุง เรือด เหา

 

ยุง

ตลอดจนทำลายปัจจัยที่จำเป็นต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ปลวก ทำลายบ้านอยู่อาศัย ตลอดจนวัสดุที่ใช้งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มอดหรือตัวกินทำลายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค พวก ตั๊กแตน มวน ด้วง และหนอนผีเสื้อต่างๆ มากมายที่เป็นศัตรูทำลายพืชผลที่เพาะปลูก และ ที่สำคัญก็คือมีมากชนิดที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนเช่น ยุงนำเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก แมลงวันนำโรคอหิวาต์ โรคท้องร่วง และพวกที่นำไปสู่สัตว์ เช่น เหลือบ นำโรคแอนแทรกซ์ไปสู่โค ตลอดจนพวกที่นำโรคไปสู่พืช ได้แก่ เพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักจั่น เป็นต้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชมากมาย โรคที่แมลงนำสู่พืชมีโรคที่สำคัญๆอันเกิดจากเชื้อวิสา แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น

ภาพและข้อมูลจาก : http://guru.sanook.com