บทสรุปและข้อควรรู้ในการป้องกันกำจัดปลวก

ในการป้องกันกำจัดปลวกแต่ละครั้งจากบทความที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมีความรู้พอสมควรในการป้องกันกำจัดปลวก ทั้งทางด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของปลวกสภาพแวดล้อมที่ปลวกชอบ วิธีการป้องกันกำจัดให้ได้ประสิทธิผลดีที่สุดจะต้องทำอย่างไรบ้าง มาถึงบทความบทนี้จะเป็นบทสรุปทั้งหมดในการป้องกันกำจัดปลวกให้ได้ประสิทธิผลดีที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุดค่ะ

  1. ก่อนที่จะทำการเทปูนตรงส่วนของพื้นบ้านทุกครั้งจะต้องทำการตรวจสอบให้ดีว่า พื้นที่ดังกล่าวปราศจากเศษไม้และวัสดุต่างๆ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เศษไม้ดังกล่าวเป็นแหล่งอาหารของปลวก
  2. สำหรับคนที่จะปลูกสร้างบ้านเองควรมีการยกระดับบ้านให้สูงกว่าพื้นดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร หรือพอให้คนมุดเข้าไปได้ เพื่อเป็นการป้องกันว่าถ้าเกิดปัญหาปลวกแล้วสามารถเข้าไปกำจัดได้ง่าย
  3. ไม่ควรปลูกต้นไม้ใกล้ตัวบ้านมากเกินไป เพราะว่าปลวกจะใช้เป็นเส้นทางเดินในการเข้ามาทำลายบ้านเราได้
  4. บริเวณบ้านที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นท่อน้ำทิ้ง ควรผสมน้ำยากันซึมด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงดิน
  5. เศษไม้ หนังสือ กระดาษ ไม่ควรเก็บไว้ใกล้ตัวบ้านเพราะว่าจะเป็นอาหารปลวกได้อย่างดี และปลวกอาจเข้ามาทำลายบ้านได้
  6. การตกแต่งบ้านไม่ควรใช้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้แบบ “built in” ยึดติดกับตัวบ้านอย่างถาวร เพราะทำให้การตรวจสอบทางเดินปลวกทำได้ยาก หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรทำให้ด้านล่างของเฟอร์นิเจอร์มีช่องเปิดได้ เพื่อการตรวจสอบได้ง่าย
  7. ควรป้องกันไม่ให้มีแอ่งน้ำขังบนดิน หรือบริเวณที่ชื้นแฉะในบริเวณรอบๆตัวบ้าน เพราะความชื้นเป็นตัวชักนำปลวกให้เข้าบ้านได้
  8. ส่วนประกอบของบ้านที่เป็นไม้ควรมีแผ่นโลหะกั้น ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสังเกตทางเดินปลวก เพราะปลวกจะทำทางอ้อมแผ่นโลหะนี้ไปทำให้สังเกตได้ง่าย
  9. การเจาะพื้นเพื่อทำการอัดน้ำยา ควรใช้ปูนขาวที่สีเข้ากับพื้นผิว เพื่อความสวยงาม
  10. ควรทาไม้ที่ที่ทาด้วยสารป้องกันปลวกเพราะแม้กระทั่งไม้ที่ว่าปลวกไม่กินเช่นไม้สัก แต่ถ้าไม้มีอายุมากขึ้นไม้สารที่อยู่ภายในไม้จะเสื่อมสภาพ