ทำความสะอาดที่สูง ฆ่าเชื้อ

ทั่วพื้นที่ ด้วยน้ำยา Food Grade

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

J.C.C. Pest Management

ทำความสะอาดที่สูง ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด

ผ่านวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยบริการพ่นยาฆ่าเชื้อ 
สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยคุณสมบัติหลักของบริการ 

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

มีความยินดีในการเข้าสำรวจพื้นที่ ให้แก่ท่านที่สนใจใช้บริการ ต่างๆ ของเรา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์