ทำความรู้จักกับ สมุนไพรกำจัดปลวก ตอน ตะไคร้หอม

สมุนไพรกำจัดปลวก กำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในยุคปัจจุบัน ด้วยประสิทธิภาพที่ไม่แพ้สารเคมี และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและสารตกค้างต่าง ๆ วันนี้ JCC2U ขอนำท่านไปดูกันว่าสมุนไพรที่ใช้ในการสกัดเพื่อเป็น "สมุนไพรกำจัดปลวก" นั้นมีอะไรกันบ้างและมีคุณสมบัติอย่างไรในการป้องกันและกำจัดปลวก

บทความชุดนี้ได้ทำการคัดย่อมาจาก เอกสารแสดงประสิทธิภาพ และ ข้อมูลเฉพาะทางพิษวิทยาของ สารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดปลวก Terminate Terminus Termina Oil โดยท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาแบบเต็มได้ที่นี่ครับ สำหรับสาระน่ารู้นี้จะกล่าวถึงตะไคร้หอม ที่หลาย ๆ ท่านรู้จักกันนี่แหละครับ

ตะไคร้หอม (Citronellal)
สารสำคัญ ชนิด Citronellal จากใบและต้นของตะไคร้หอม

1. ข้อมูลวัตถุอันตราย
1.1 ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัยที่สกัดได้จากใบและลำต้นของตระไคร้หอม และมีสูตร Formular structure เป็น C10H18Oชื่อทางเคมี 3,7-Dimethyl-6-octenal มีน้ำ หนักโมเลกุล354.36
1.2 คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะของเหลวใส ละลายในไขมัน เอทานอล และ ละลายได้บ้างเล็กน้อยในน้ำ โดยมีจุดเดือด 224.5C
1.3 วิธีเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLCF โดยมี Column nonpolar C-14,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม. เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร เป็น mobile ที่ UV-456 nm
1.4 ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral) มากกว่า 20,000 ppm.
1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และ สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ และละลายน้ำได้
1.6 ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้ ใช้ในการพ่น และทำเป็นเหยื่อไล่แมลง เมื่อใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงกว่า 15% w/w แต่เมื่อใช้ในปริมาณเบาบางประมาณ 1/100 เท่า จะเป็นสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้มารวมกัน

2. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
2.1 ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตาส่วน 1:1 กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด
2.2 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร citronellal 0.12% w/w ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60%RH แต่ละลายได้ดีในน้ำ
2.3 กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร citronellal 0.12 % w/w
2.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นเหยื่อล่อ แมลง และสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้ มารวมกัน

3. ค่าความเป็นพิษ : ค่า LD50 (Oral rat) มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 29,000 ppm

[tags]Citronellal,ตะไคร้หอม,พิษวิทยา,สมุนไพรกำจัดปลวก,สารสำคัญ,ld50[/tags]