จุดที่ควรทำการสำรวจร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกอย่างละเอียด

จุดที่ควรทำการสำรวจร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกอย่างละเอียด

คราวที่แล้วเราได้ทราบถึงขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการเข้าทำลายของปลวกเป็นพื้นฐานกันแล้ว แต่ในคราวนี้เราจะมาดูถึงจุดที่ต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อเราสงสัยว่าบ้านเราอาจจะเป็นรังรักแห่งใหม่ของปลวกศัตรูของเรา จุดที่เราจะทำการสำรวจจะแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ การสำรวจภายในและภายนอกตัวบ้าน วิธีการสำรวจเบื้องต้นคือ

  1. ถ้าบ้านไหนมีห้องใต้ดินอยู่จุดนี้ควรเป็นจุดแรกที่ควรทำการสำรวจ จุดนี้ให้ทำการสังเกตดูทางเดินของปลวก ตัวปลวกหรือแม้กระทั่งตัวปลวกที่ตายแล้วด้วย
  2. จุดต่อมาคือทำการสำรวจห้องทุกห้องที่อยู่ภายในบ้านของเรา การตรวจสอบนอกจากจะทำการตรวจสอบเหมือนในข้อแรกแล้วเรายังต้องตรวจสอบด้วยว่าภายในห้องของเรานั้นมีความชื้นสูงหรือไม่ถ้ามีควรทำการป้องกันไว้ก่อน
  3. นอกจากนี้ภายในบ้านที่เป็นบริเวณมุมอับ ซอกมุมห้อง ห้องใต้บันได บริเวณหลังตู้ที่เราไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวนัก ควรทำการสำรวจอย่างละเอียด
  4. ถ้าบ้านไหนเป็นหนอนหนังสือ มีกองหนังสือมาก จุดนี้เป็นอีกจุดที่ควรทำการสำรวจ
  5. นอกจากนี้บริเวณบ้านที่ทำจากไม้ ควรทำการตรวจสอบว่ามีปลวกเข้ามาทำลายแล้วหรือยัง
  6. การสังเกตความผิดปกติของโครงสร้างไม้ หรือฝ้าเพดาน ระเบียง ขอบประตู หน้าต่าง บันได ท่อน้ำทิ้งที่ต่อมาจากห้องน้ำชั้นบน
  7. ตรวจสอบพื้นดินรอบตัวบ้าน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ทำจากไม้และวางกองทับถมใกล้บริเวณบ้าน ต้องมีการนำออกให้ห่างจากตัวบ้าน เพราะกองไม้เหล่านี้จะเป็นแหล่งอยู่อาศัยของปลวกชั่วคราวก่อนที่มันจะขยายอาณาเขตเข้ามาภายในบ้านของเราที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นการตรวจสอบและจุดหรือบริเวณที่ไม่ควรมองข้ามในการตรวจสอบการเข้าทำลายของปลวก หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะคะ