คลังความรู้มาแล้วครับ

ขณะนี้ได้ทำการอัพเดทรายการในศูนย์ความรู้แล้วครับ โดยเพิ่มทั้งบทความที่มีสาระ และคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับปลวกครับและสามารถเข้าดูเว็บไซต์เก่าของเรา ที่มีบทความที่มีสาระมากมายเลยครับ

ตัวอย่างบทความ:
ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ
การเป็นพาหะนำเชื้อโรคเท้าช้างของยุงลายเสือในระยะในคน
แหล่งเพาะพันธุ์และการวางไข่ของยุงลายเสือ
ยุงลายเสือ (Mansonia spp.)
การต้านสารเคมีของยุงพาหะ (Insecticide Resistance)
ปัจจัยทางกีฏวิทยาต่อการแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของยุง
ฯลฯ

[tags]กำจัดปลวก,กำจัดแมลง,คลิป,ความรู้,บทความ,วิดีโอ,สาระ,เรื่องของปลวก,เรื่องของแมลง[/tags]