การใช้สารเคมีในการกำจัดยุง

จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุงกันแล้ว ส่วนรูปแบบของการนำสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ เรายังไม่ทราบ เราจะมาเรียนรู้กันในบทความตอนนี้ต่อกันเลยนะคะ สำหรับการนำสารเคมีไปใช้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่จะนำไปใช้รวมถึงความสะดวกของการใช้งาน เป็นต้น วิธีการใช้สารเคมีแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ได้ดังนี้

การพ่นสารเคมีมีฤทธิ์ตกค้าง (Residual spraying)
เทคนิคการฉีดยุงด้วยสารรูปแบบนี้คือจะมุ่งเน้นในการฉีดยุงตามแหล่งสภาพที่อยู่อาศัยและแหล่งเกาะพักต่างๆ ของยุง เช่น ผ้าม่าน ตะกร้าผ้า ตามฝาผนัง ตามสิ่งห้อยแขวนต่างๆ พื้นผิวต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้านเรือนที่ค่อนข้างจะมืดทึบ ใต้หลังคา ใต้โต๊ะ ใต้เตียง หลังตู้ และเครื่องประดับบ้านอื่น ๆ191248_002

การฉีดสารเคมีนี้การคงสภาพของสารเคมีจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้และปริมาณของสารเคมีที่ใช้ พื้นผิวที่ทำการฉีดพ่นสารเคมี ตลอดจนสภาพแวดล้อมคืออุณหภูมิและอากาศ การคงอยู่ของสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์ จนถึง 1ปี การควบคุมของยุงโดยวิธีนี้จะเน้นยุงพาหะที่ชอบหากินภายในบ้าน และเกาะพักในบ้านเรือน ชอบเกาะพักในบ้านเรือน ยุงจะได้รับสารโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีการพ่นสารเคมีเคลือบไว้ สารจะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ระบบประสาทของยุง และทำให้ยุงตายได้ ข้อเสียของการใช้สารเคมีรูปแบบนี้คือจะมีผลทำให้ยุงเกิดการสร้างความต้านทานได้ในระยะเวลาอันสั้น เหล่านี้ทำให้แมลงเกิดการพัฒนาการโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจากเดิมแหล่งเกาะพักอยู่ภายในบ้าน เปลี่ยนเป็นแหล่งเกาะพักอยู่ภายนอกบ้าน เมื่อถึงเวลาหากินก็จะเข้ามาดูดเลือดภายในบ้าน ทำให้ยุงไม่ได้รับสารที่เราฉีดพ่นตั้งไว้

สำหรับรูปแบบที่สองนั้นติดตามต่อในบทความครั้งหน้านะคะ จะเห็นได้ว่าการใช้สารเคมีในการกำจัดยุง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน เพราะถ้ามีการใช้สารเคมีประเภทเดิมนานๆ จะทำให้ยุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้างความต้านทาน รวมถึงรู้จักวิธีการหลบหลีกการสัมผัสสารเคมีที่เราได้ฉีดพ่นไว้