การกินอาหารของปลวก

ภายในรังของปลวกจะมีปลวกงานเป็นวรรณะที่คอยหาอาหารให้กับวรรณะอื่นๆ ภายในรัง อาหารของปลวกนั้นจะเป็นพวกไม้หรือเศษวัสดุที่ทำจากไม้ซึ่งจะมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งในลำไส้ปลวกจะมีโปรโตซัวที่ช่วยในการย่อยสลายเซลลูโลสเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง นอกจากไม้แล้วปลวกยังสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น พลาสติก หรือท่อ PVC ได้ แต่ปลวกงานไม่ได้กินเข้าไปเพียงแต่จะกัดทำลายเท่านั้น

ปลวกนางพญาและปลวกราชาจำเป็นที่จะต้องได้รับการป้อนอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วจากปลวกงานทางปาก หรือในบางครั้งก็จะกินสิ่งที่ขับถ่ายที่ยังพอมีสารอาหารหลงเหลืออยู่ทางก้นของปลวกงานเท่านั้น
e_termite03

ภาพแสดงเส้นทางการเข้าทำลายอาคาร

C09

จากพฤติกรรมของปลวกงานที่มีการส่งต่ออาหารให้กับปลวกวรรณะอื่นๆ ภายในรัง จึงเป็นจุดอ่อนของปลวก ในการที่มนุษย์เราจะสร้างสารเคมีเพื่อเป็นการป้องกันกำจัดปลวกได้ดี เพราะเชื้อโรคหรือสารเคมีกำจัดปลวกที่มีพิษไม่รุนแรง จะสามารถแพร่กระจายจากปลวกตัวหนึ่งไปยังปลวกอีกตัวหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

e_termite04 e_termite01 e_termit04

ภาพแสดงการเข้าทำลายของปลวกและทางเดินของปลวก