บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

เราคือผู้ให้บริการ กำจัดปลวกและแมลง บริการสำรวจ ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวก และแมลงศัตรูภายในบ้านโดยทีมงานผู้เชียวชาญ ด้านบริการป้องกันกำจัดปลวก แมลงศัตรูภายในบ้านเรือน ทั้งก่อนการก่อสร้าง และสร้างเสร็จแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 ด้วยระบบสารเคมี และ สารสมุนไพร

แบบฟอร์มการสำรวจ

ชื่อผู้ติดต่อ (*) :

E-mail ผู้ติดต่อ :

หมายเลขติดต่อ (*) :

ท่านต้องการกำจัด (*) :
ปลวกมดแมลงสาบหนูยุงแมลงวันเห็บหมัดหยากไย่นกเชื่อรา / เชื้อโรคอื่นๆ

ลักษณะสถานที่ (*) :

รูปแบบที่ต้องการ (*) :
อัดเข้าท่อเจาะพื้น (ใหม่)เจาะพื้น (รอยเดิม)ระบบเหยื่อสมุนไพรสารเคมีชนิดปลอดภัยเน้นถูกขอฟังคำปรึกษา

ขนาดพื้นที่ :

สถานที่สำรวจ (*) :

ท่านรู้จักเราจากที่ใด (*) :