เปิดตัวแบบสอบถาม

เปิดตัวแบบสอบถาม

[tags]ปรับปรุง,พัฒนาความพึงพอใจ,เพื่อมาตรฐาน,แบบสอบถาม[/tags]

1 reply
  1. webmaster
    webmaster says:

    ทางเรา ขอขอบพระคุณ ทุกท่านมากๆ เลยนะครับ ที่ช่วยกันสละเวลาตอบแบบถามกันเข้ามา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ให้ตรงกับความต้องการของท่านให้มากที่สุดครับ

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.