งานทำความสะอาดพื้นที่สูง

เรามีทีมงานเพรียบพร้อม ที่จะทำให้พื้นที่สูงของโรงงานคุณสะอาด ปราศจากฝุ่น และหยากไย่ ทั้งยังใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย อีกทั้งยังคงความปลอดภัยไว้สูงสุด

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เรายังมีบริการคลุมเครื่องจักร หรือ สินค้า ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นและเศษหยากไย่ที่หลุดร่วงลงมาอีกด้วย

โทร. 0866032210