งานติดตั้งเพลทเจลไล่นก

เป็นการใช้เพลทสังกะสีทำเป็นเพลท เพื่อรองเจลไล่นก ป้องกันการไหลเลอะเทอะ และใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ยึดด้วยเคเบิลไทร์ รวดเร็ว รบกวนเวลาทำงานไม่มาก ไม่ทำลายพื้นผิวที่นำ “เพลทเจลไล่นก” ไปยึดติด

โทร. 0866032210