รับกำจัดเชื้อราหลังน้ำท่วม

รับกำจัดเชื้อราหลังน้ำท่วม

รับกำจัดเชื้อราหลังน้ำท่วม

รับกำจัดเชื้อราภายในอาคารบ้านเรือน

หลังน้ำท่วม

โทร. 08-6603-2210 สำราญ

เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) มีส่วนผสมสำคัญนำเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศแล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร

200901-07-100428-1

วิธีการใช้

โดยที่เบสคอน (BESCON) เป็นชื่อการค้าของสารประกอบ AMPHOLYTE หรือสารประกอบประเภทลดแรงตึงผิวชนิด AMPHOTERIC ซึ่งแตกตัวเป็นประจุไอออน เมื่อละลายน้ำ ทำให้เกิดการตกตะกอนโปรตีนของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อต้านเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย รา และไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ เบสคอนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยอย่างยิ่ง เมื่อนำ มาประยุกต์ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรครวมทั้งขจัดกลิ่น ไปพร้อม ๆ กันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การปศุสัตว์และการประมง

 

สำหรับการใช้เบสคอน (BESCON) นั้น มีวิธีการใช้ 2 วิธี ดังนี้ คือ

  1. การฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นในพื้นที่ที่ไม่มากนัก เช่น ในห้องต่าง ๆ ในตู้เสื้อผ้า ในรถยนต์ ในเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้BESCON สเปรย์ หรือใช้เครื่อง BIO JET พ่น ให้ทั่วบริเวณ โดยใช้ BESCON ปริมาตร 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตร
  2. การฆ่าเชื้อในอาคารขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องพ่นแบบหมอกควัน SWINGFOG หรือ เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด FONTAN พ่น BESCON ในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ลิตร : 100 ลูกบาศก์เมตรอากาศ ทั้งนี้ ให้ปิดอบห้องดังกล่าวไว้ประมาณ 30 นาที

 

เชื้อราก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ปฏิกริยาภูมิแพ้ เมื่อได้รับสปอร์ได้แก่อาการ ไข้ บางคนมีอาการจาม น้ำมูกไหล หากสัมผัสบ่อยๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดปฏิกริยาภูมิแพ้หนัก ถึงกับเสียชีวิตได้
  2. โรคหืดหอบ
  3. ปอดอักเสบจากภูมิแพ้
  4. ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา, จมูก และหลอดลม
  5. ก่อให้เกิดสารพิษ
  6. การได้รับสาร Aflatoxin ซึ่งเป็นสารเคมีที่ผลิตจากเชื้อรา เกิดมะเร็งตับได้

 

เชื้อราในบ้าน ปัญหาใหญ่หลังน้ำลด

87