วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

ก่อนการใช้และติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (เอจี) ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

ปัจจัยสำคัญของผู้ติดตั้งต้องทำความสะอาดมือก่อนการจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) และตัวสถานี การปนเปื้อนต่างๆ และการสูบบุหรี่จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อในสถานีได้

ควรสวมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้งเมื่อจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

อย่าแกะถุงพลาสติกที่หุ้มห่อตลับ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ออกจนกว่าจะถึงเวลาใช้

การสำรวจตรวจจุดที่จะติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

ก่อนการติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ต้องสำรวจตรวจพื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆ บริเวณอาคารสถานที่ที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก

การติดตั้ง

เมื่อสามารถกำหนดจุดที่จะติดตั้งได้แล้วดำเนินการขุดเจาะดินให้เป็นหลุม และมีขนาดพอดีกับตัวสถานีใต้ดิน โดยใช้เครื่องมือในการขุดเจาะ ระยะห่างจากหลุมหนึ่งไปยังอีกหลุมหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆ นอกบริเวณอาคาร สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก
ฝังสถานีใต้ดินลงในหลุมที่ได้ทำการขุดเจาะไว้แล้ว และให้ขอบฝาบนของสถานีอยู่เสมอกับพื้นผิวหน้าดิน หลังจากนั้นให้นำตลับสังเกตการณ์ (แยกจำหน่าย) ใส่ในสถานีใต้ดินแล้วปิดฝา
สำรวจการเคลื่อนไหวของปลวกในตลับสังเกตการณ์
ใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก
เมื่อ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกอันแรกใกล้หมดแล้ว
ใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก อันที่ 2 (กรณีจำเป็น)
ถ้าในกรณีที่สถานีใต้ดินมีน้ำอยู่มาก ให้ใช้ท่อนไม้ขนาดพอดีกับตัวสถานีฐาน แล้วใส่แทนตลับสังเกตการณ์
ในกรณีจำเป็นที่มีมดมารบกวน สามารถใส่เหยื่อมด เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มดมารบกวนปลวก

การตรวจสอบ

การตรวจสอบครั้งแรก ควรจะทำการตรวจสอบภายใน 4 สัปดาห์ ในกรณีที่มีปลวกอาศัยอยู่รอบๆ บริเวณ หรือ ทุกๆ 8-10 สัปดาห์สำหรับการสังเกตการณ์ ถ้าพบว่าปลวกได้มากินอหารในตลับสังเกตการณ์ ให้ค่อยๆ หย่อน เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ลงไปทับตลับสังเกตการณ์ได้ทันทีแล้วปิดฝา การเคลื่อนไหวของปลวกจะรวมตัวกันอยู่ในดินและเข้ามาในสถานที่ซึ่งอยู่รอบๆ เหยื่อ ถ้าไม่สามารถตรวจสอบเหยื่อได้ด้วยตาเปล่า ให้ใช้ลวดขอเกี่ยวดึงเหยื่อขึ้นมาตรวจสอบด้านล่างของตัวเหยื่อ ควรตรวจสอบเหยื่อและเติมเหยื่อใหม่ก่อนที่เหยื่อเก่าจะหมดไป ช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อเติมเหยื่อใหม่ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของปลวกที่เข้ามาในสถานีใต้ดิน และดูจากปริมาณเหยื่อที่ได้ถูกปลวกกินไปมากน้อยแค่ไหน โดยทั่วไปควรจะตรวจสอบภายใน 6 สัปดาห์หลังจากที่ได้ใส่เหยื่ออันแรก

เมื่อเหยื่อถูกปลวกกินไปประมาณ 60% และปลวกยังมีเข้ามากินเหยื่ออีก ให้ใส่เหยื่ออันที่สองลงไปในสถานีใต้ดิน การสำรวจตรวจสอบสถานีและการเติมเหยื่อลงในสถานีใต้ดิน สามารถทำได้บ่อยครั้งจนกระทั่งไม่พบปลวก

เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ไม่จำเป็นต้องย้ายตลับสังเกตการณ์ออกจากสถานีใต้ดิน สามารถเติม เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกได้เลย ซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกชนิดอื่นต้องย้ายไม้หรือสิ่งที่ล่อออกจากสถานี แล้วเทใส่ลงกล่องบรรจุเหยื่อ จากนั้นจึงใส่กลับลงไปในสถานีใต้ดิน ดังนั้น เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) สามารถกำจัดปลวกได้เร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องมีการรบกวนการกินอาหารของปลวกมากนัก

การถอด เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) และตัวสถานี

หลังจากการตรวจสอบและพบว่าปลวกได้ถูกกำจัดลงแล้ว ให้ย้าย เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกออก แล้วทิ้งในที่เหมาะสม ใส่ตลับสังเกตการณ์อันใหม่ลงในสถานีใต้ดิน และติดตามตรวจสอบในครั้งต่อไปในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ :

ต้องการให้สำรวจฟรี

วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

ก่อนการใช้และติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (เอจี) ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

ปัจจัยสำคัญของผู้ติดตั้งต้องทำความสะอาดมือก่อนการจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) และตัวสถานี การปนเปื้อนต่างๆ และการสูบบุหรี่จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อในสถานีได้

ควรสวมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้งเมื่อจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

อย่าแกะถุงพลาสติกที่หุ้มห่อตลับ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ออกจนกว่าจะถึงเวลาใช้

การสำรวจตรวจจุดที่จะติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

ก่อนการติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ต้องสำรวจตรวจพื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆ บริเวณอาคารสถานที่ที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก

การติดตั้ง

เมื่อสามารถกำหนดจุดที่จะติดตั้งได้แล้วดำเนินการขุดเจาะดินให้เป็นหลุม และมีขนาดพอดีกับตัวสถานีใต้ดิน โดยใช้เครื่องมือในการขุดเจาะ ระยะห่างจากหลุมหนึ่งไปยังอีกหลุมหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆ นอกบริเวณอาคาร สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก
ฝังสถานีใต้ดินลงในหลุมที่ได้ทำการขุดเจาะไว้แล้ว และให้ขอบฝาบนของสถานีอยู่เสมอกับพื้นผิวหน้าดิน หลังจากนั้นให้นำตลับสังเกตการณ์ (แยกจำหน่าย) ใส่ในสถานีใต้ดินแล้วปิดฝา
สำรวจการเคลื่อนไหวของปลวกในตลับสังเกตการณ์
ใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก
เมื่อ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกอันแรกใกล้หมดแล้ว
ใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก อันที่ 2 (กรณีจำเป็น)
ถ้าในกรณีที่สถานีใต้ดินมีน้ำอยู่มาก ให้ใช้ท่อนไม้ขนาดพอดีกับตัวสถานีฐาน แล้วใส่แทนตลับสังเกตการณ์
ในกรณีจำเป็นที่มีมดมารบกวน สามารถใส่เหยื่อมด เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มดมารบกวนปลวก

การตรวจสอบ

การตรวจสอบครั้งแรก ควรจะทำการตรวจสอบภายใน 4 สัปดาห์ ในกรณีที่มีปลวกอาศัยอยู่รอบๆ บริเวณ หรือ ทุกๆ 8-10 สัปดาห์สำหรับการสังเกตการณ์ ถ้าพบว่าปลวกได้มากินอหารในตลับสังเกตการณ์ ให้ค่อยๆ หย่อน เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ลงไปทับตลับสังเกตการณ์ได้ทันทีแล้วปิดฝา การเคลื่อนไหวของปลวกจะรวมตัวกันอยู่ในดินและเข้ามาในสถานที่ซึ่งอยู่รอบๆ เหยื่อ ถ้าไม่สามารถตรวจสอบเหยื่อได้ด้วยตาเปล่า ให้ใช้ลวดขอเกี่ยวดึงเหยื่อขึ้นมาตรวจสอบด้านล่างของตัวเหยื่อ ควรตรวจสอบเหยื่อและเติมเหยื่อใหม่ก่อนที่เหยื่อเก่าจะหมดไป ช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อเติมเหยื่อใหม่ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของปลวกที่เข้ามาในสถานีใต้ดิน และดูจากปริมาณเหยื่อที่ได้ถูกปลวกกินไปมากน้อยแค่ไหน โดยทั่วไปควรจะตรวจสอบภายใน 6 สัปดาห์หลังจากที่ได้ใส่เหยื่ออันแรก

เมื่อเหยื่อถูกปลวกกินไปประมาณ 60% และปลวกยังมีเข้ามากินเหยื่ออีก ให้ใส่เหยื่ออันที่สองลงไปในสถานีใต้ดิน การสำรวจตรวจสอบสถานีและการเติมเหยื่อลงในสถานีใต้ดิน สามารถทำได้บ่อยครั้งจนกระทั่งไม่พบปลวก

เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ไม่จำเป็นต้องย้ายตลับสังเกตการณ์ออกจากสถานีใต้ดิน สามารถเติม เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกได้เลย ซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกชนิดอื่นต้องย้ายไม้หรือสิ่งที่ล่อออกจากสถานี แล้วเทใส่ลงกล่องบรรจุเหยื่อ จากนั้นจึงใส่กลับลงไปในสถานีใต้ดิน ดังนั้น เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) สามารถกำจัดปลวกได้เร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องมีการรบกวนการกินอาหารของปลวกมากนัก

การถอด เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) และตัวสถานี

หลังจากการตรวจสอบและพบว่าปลวกได้ถูกกำจัดลงแล้ว ให้ย้าย เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกออก แล้วทิ้งในที่เหมาะสม ใส่ตลับสังเกตการณ์อันใหม่ลงในสถานีใต้ดิน และติดตามตรวจสอบในครั้งต่อไปในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ :

ต้องการให้สำรวจฟรี