ตัวอย่าง งานติดตั้งตาข่ายกันนก เจลไล่นก ที่ส่งมอบงานแล้ว

ตัวอย่าง งานติดตั้งตาข่ายกันนก เจลไล่นก ที่ส่งมอบงานแล้ว

ตัวอย่าง งานติดตั้งตาข่ายกันนก เจลไล่นก ที่ส่งมอบงานแล้ว

* ตาข่ายกันนก ส่วนใหญ่เมื่อติดแล้ว จะสังเกตได้ยากครับ

[caption id="attachment_947" align="alignnone" width="474"]บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด[/caption]