บริการ ป้องกันนก พิราบ -> ทำไมต้อง ไล่นก พิราบ ?

บริการ ป้องกันนก พิราบ -> ทำไมต้อง ไล่นก พิราบ ?

บริการ ป้องกันนก พิราบ -> ทำไมต้อง ไล่นก พิราบ ?

บริการรับ ป้องกันนก พิราบ ไล่นก พิราบ กำจัดนกพิราบ

[caption id="attachment_744" align="aligncenter" width="195"]ไล่นก ป้องกันนก ไล่นก ป้องกันนก พิราบ[/caption]

ทำไมต้อง ไล่นก พิราบ  ?

[caption id="attachment_877" align="aligncenter" width="300"]มูลนกบนโครงเหล็กหลังคา มูลนกพิราบ บนโครงเหล็กหลังคา[/caption] [caption id="attachment_876" align="aligncenter" width="300"]มูลนกจำนวนมาก มูลนกพิราบ จำนวนมาก[/caption]

[caption id="attachment_924" align="aligncenter" width="448"]มูลนกพิราบที่โรงงาน มูลนกพิราบที่โรงงาน[/caption]

อุปกรณ์ในการ ป้องกันนก พิราบ

[caption id="attachment_747" align="alignright" width="150"]ตาข่ายกันนก ตาข่าย ป้องกันนก พิราบ[/caption]

ตาข่าย ป้องกันนก พิราบ : ตาข่ายรูปแบบนี้ จะมีความเหนียว และทนต่อสภาวะอากาศสูง ฉีกขาดได้ยาก มีหลายขนาด เพื่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ ปัญหานก ที่พบ ทั่ วไป มี 3 สี ได้แก่ สีดำ, สีเขียว และสีขาวใส

รับติดตั้งตาข่าย ป้องกันนก พิราบ โทร. 08-6603-2210

[caption id="attachment_879" align="aligncenter" width="300"]ตาข่ายป้องกันนกบนอาคาร ตาข่าย ป้องกันนก พิราบ บนอาคาร[/caption] [caption id="attachment_875" align="aligncenter" width="300"]ตาข่ายป้องกันนก ตาข่าย ป้องกันนก พิราบ[/caption]

 

ตาข่าย ป้องกันนก แบบราง รูดเปิด-ปิดได้ สำหรับการติดตั้งบริเวณประตูโกดัง โรงงาน อายุการใช้งานยาวนาน ทนทาน เหยียว ทนต่อทุกสภาพอากาศ

ตาข่ายกันนกแบบราง รูดเปิด-ปิดได้ ตาข่ายกันนกแบบราง รูดเปิด-ปิดได้

[caption id="attachment_751" align="alignright" width="150"]เจลไล่นก เจลไล่นก ป้องกันนก พิราบ[/caption]

เจลไล่นก พิราบ : ลักษณะเป็นเจลเหนียว สร้างความรำคาญให้กับนก แต่ไม่ทำอันตรายต่อนก แต่หากใช้ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะ ความเหนียวจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่เกิดประสิทธิผล

[caption id="attachment_944" align="alignright" width="300"]รางใส่เจลไล่นกสังกะสี รางใส่เจลไล่นกสังกะสี[/caption]

 

รับทา เจลไล่นก ป้องกันนก พิราบ โทร. 08-6603-2210