ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ SCB EasyNet - SCB SMS Alert ฟรี

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ SCB EasyNet - SCB SMS Alert ฟรี

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ SCB EasyNet - SCB SMS Alert ฟรี

ขณะนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการ SMS Alert ให้ลูกค้า SCB easyNet ได้ใช้กับแบบ ฟรีๆ

เลือกรับความอุ่นใจ ใช้ฟรี!! กับ SCB SMS Alert
บริการฟรี แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของท่านผ่านทาง SMS ให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

บัญชี (ออมทรัพย์/เดินสะพัด)

หมายเหตุ:
* ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินแจ้งเตือนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
และวงเงินจะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆ 500 บาท เช่น 500, 1,000, 1,500,
2,000 เป็นต้น
** สำหรับบริการ SCB Easy Net เท่านั้น
หมายเหตุ:
* ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินแจ้งเตือนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
และวงเงินจะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆ 500 บาท เช่น 500, 1,000, 1,500,
2,000 เป็นต้น
** สำหรับบริการ SCB Easy Net เท่านั้น

บัตรเครดิต/บัญชีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash/
สินเชื่อบุคคล Speedy Loan*

หมายเหตุ: * ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต/Speedy Cash/Speedy Loan จะต้องมีบัญชีออมทรัพย์/ หรือเดินสะพัดอย่างน้อย 1 บัญชี จึงจะสามารถสมัครใช้บริการ SMS Alert ได้

ข้อตกลงการใช้บริการ SMS Alert คลิกที่นี่