สายพันธุ์ปลวกที่พบในประเทศไทย 76 ชนิด

สายพันธุ์ปลวกที่พบในประเทศไทย 76 ชนิด

สายพันธุ์ปลวกที่พบในประเทศไทย 76 ชนิด

คลังภาพจาก

Charunee Vongkaluan, Ph.D. Khwanchai Charoenkrung of Royal Forest Department through the Termite Learning Aids Program of Sherwood Chemical Public Company Limited.

Odontotermes prodives

ต้องการดูรูปภาพปลวกเพิ่มเติมคลิกที่รูปข้างบนได้เลยครับ