ขั้นตอนพื้นฐานในการวางแผนป้องกันกำจัดปลวก

ขั้นตอนพื้นฐานในการวางแผนป้องกันกำจัดปลวก

ขั้นตอนพื้นฐานในการวางแผนป้องกันกำจัดปลวก

วิธีการป้องกันกำจัดปลวกที่จะให้ผลดีที่สุดควรมีการป้องกันตั้งแต่ก่อนมีการปลูกสร้างบ้าน ทำได้โดยการราดน้ำยาหรือฉีดอัดน้ำยาลงดินป้องกันปลวกบริเวณที่จะสร้างเป็นตัวบ้าน นอกจากนี้การเลือกวัสดุที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวก นอกจากนี้การสร้างบ้านท่านสามารถออกแบบตัวบ้านให้พื้นบ้านและวัสดุก่อสร้างที่เป็นไม้ให้อยู่จากพื้นดินมากที่สุด สำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วสามารถป้องกันได้แต่อาจไม่ได้ผลดีนักเท่ากับการป้องกันก่อนการปลูกสร้าง


ร่องรอยการทำลายของปลวก

สิ่งที่ต้องทำต่อมาเมื่อวางระบบป้องกันกำจัดปลวกเรียบร้อยแล้วนั่นคือเราต้องหมั่นตรวจสอบดูร่องรอยของปลวกและบริเวณโดยรอบเสมอ และสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอคือแมลงเม่าหรือปลวกในระยะผสมพันธุ์นั่นเอง ถ้าเราเห็นแมลงเม่าบินอยู่ในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน บ้านเราอาจจะเป็นแหล่งสร้างบ้านใหม่ให้ปลวกก็เป็นได้

ขั้นตอนพื้นฐานในการวางแผนป้องกันกำจัดปลวก คือ

1. เราจะต้องรู้จักว่าปลวกมีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไร เช่นปลวกชอบที่มืดและเงียบ มีความชื้นพอเพียง ปลวกหาอาหารโดยการสร้างทางเดินปกคลุมตัวโดยตลอดเป็นต้น
2. เราต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติของบ้านเช่นรอยแตกของพื้นผิวหรือผนัง และต้องสำรวจทางเดินปลวกหรือร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกเป็นประจำ
3. ต้องศึกษาวิธีป้องกันไม่ให้ปลวกเข้าทำลายบ้าน และต้องศึกษาวิธีการกำจัดถ้าปลวกเข้ามาทำลายบ้านเราแล้วซึ่งถ้าให้ดีต้องเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงต่อคนในบ้าน สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม
4. ในกรณีที่เราพบว่าปลวกเข้ามาทำลายบ้านจนเราไม่สามารถรับมือไหวแล้ว เราควรปรึกษาผู้รู้มากกว่าหรือปรึกษาบริษัทรับกำจัดแมลงต่างๆ ซึ่งบริษัทที่เลือกควรเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และศึกษาแนวทางการป้องกันกำจัดของแต่ละบริษัทให้รอบคอบ


การใช้สารเคมี ป้องกัน กำจัดปลวก ในบ้านก่อน หรือ หลังการปลูกสร้าง

ปัจจุบันแนวโน้มของสารเคมีกำจัดปลวกจะลดความความรุนแรงของกลิ่นลง และลดอันตรายจากการตกค้างของสารเคมีที่จะส่งผลต่อคนที่อยู่ภายในบ้านและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าการกำจัดปลวกให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดจะต้องใช้หลายๆ วิธีมารวมกัน เราเป็นผู้บริโภคมีทางเลือกหลายทาง เราควรเลือกวิธการที่เหมาะสมกับเงินทุนที่มีอยู่ และเลือกใช้สารที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อชีวิตที่ดีของของเราและคนที่เรารักในครอบครัว.

[tags]pest control,กำจัดปลวก,กำจัดมด,การใช้สารเคมีกำจัดปลวก,การใช้เครื่องมือกำจัดปลวก,การวางแผนกำจัดปลวก,ขั้นตอน,วิธีการกำจัดปลวก[/tags]