Entries by WebMaster

nanoYo (นาโนโย่) ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอากาศ | TiO2 ไททาเนียมไดออกไซด์ คืออะไร ?

nanoYo (นาโนโย่) ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอากาศ | TiO2 ไททาเนียมไดออกไซด์ คืออะไร ? TiO2 หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ ได้ถูกพบมานานหลายทศวรรษ เป็น Green Product ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม TiO2 มีการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมการทำสีผสมอาหารที่เป็นสีขาว ใช้เป็นสารเคลือบขนมช็อกโกแลต ยาสีฟัน เป็นส่วนประกอบในแป้ง สบู่ เครื่องสำอาง ลิปสติก ครีมกันแดด ใช้ในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ผสมในยาสูบ และสีทาอาคาร ฯลฯ แม้กระทั่งการทำรากฟันเทียม รวมถึงการใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการทำยาในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น TiO2 จึงเป็นสารที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์สูงมาก เมื่อทำให้ TiO2 เป็นอนุภาคนาโน จะมีคุณสมบัติเป็นสาร Photocatalyst เมื่อถูกแสงตกกระทบ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและย่อยสลายพันธะไฮโดรคาร์บอน โดยไม่เสื่อมสภาพหลังการเกิดปฏิกิริยาแล้วมีประสิทธิภาพ สามารถสลายสารประกอบอินทรีย์เกือบทุกชนิดเมื่ออยู่ภายใต้แสง UV   nanoYo คืออะไร ? เป็นผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น เป็นนวัตกรรมที่ประกอบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์TiO2 อนุภาคระดับ 2-3 นาโนเมตร ทำงานโดยการถูกกระตุ้นด้วยแสง UV จะเกิดกระบวนการ Photocatalyst ซึ่งจะเปลี่ยนออกซิเจน และไอน้ำ ไปเป็นซุปเปอร์อิออน และไฮดรอกซิลเรดิคอน ซึ่งอนุภาคทั้งสองชนิดนี้มีประสิทธิภาพที่สูงในการสลายและกำจัดมลพิษต่างๆ เพราะมีอนุภาคขนาดนาโน จึงสามารถยึดเกาะบนพื้นผิวที่ทำการฉีดพ่น […]

รับกำจัดเชื้อราหลังน้ำท่วม

รับกำจัดเชื้อราภายในอาคารบ้านเรือน หลังน้ำท่วม โทร. 08-6603-2210 สำราญ เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) มีส่วนผสมสำคัญนำเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศแล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร วิธีการใช้ โดยที่เบสคอน (BESCON) เป็นชื่อการค้าของสารประกอบ AMPHOLYTE หรือสารประกอบประเภทลดแรงตึงผิวชนิด AMPHOTERIC ซึ่งแตกตัวเป็นประจุไอออน เมื่อละลายน้ำ ทำให้เกิดการตกตะกอนโปรตีนของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อต้านเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย รา และไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ เบสคอนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยอย่างยิ่ง เมื่อนำ มาประยุกต์ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรครวมทั้งขจัดกลิ่น ไปพร้อม ๆ กันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การปศุสัตว์และการประมง   สำหรับการใช้เบสคอน (BESCON) นั้น มีวิธีการใช้ 2 วิธี ดังนี้ คือ การฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นในพื้นที่ที่ไม่มากนัก เช่น ในห้องต่าง ๆ […]

แจ้งเบอร์ติดต่อเพื่อความสะดวก

จากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้โทรศัพท์บางหมายเลขเกิดเสียงรบกวน ทางเจ้าหน้าที่ยังเข้าแก้ไขไม่ได้ หากท่านมีปัญหาในการติดต่อที่หมายเลข 0-2902-5071-4 รบกวนท่านติดต่อที่หมายเลข 08-6600-0509 หรือ 08-6603-2210 หรือ 08-6341-5308 แทนครับ

วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ก่อนการใช้และติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (เอจี) ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ไฟฉาย แปรง มีดอเนกประสงค์ น้ำกลั่นและหลอดเข็มฉีดยา (แบบไม่มีเข็ม) ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง (แบบไม่มีแป้ง) เครื่องมือขุดเจาะดินเพื่อฝังสถานีใต้ดิน ลวดขอเกี่ยวเพื่อดึงตลับบรรจุเหยื่อ กุญแจเปิดฝาสถานีใต้ดิน ปัจจัยสำคัญของผู้ติดตั้งต้องทำความสะอาดมือก่อนการจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) และตัวสถานี การปนเปื้อนต่างๆ และการสูบบุหรี่จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อในสถานีได้ ควรสวมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้งเมื่อจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) อย่าแกะถุงพลาสติกที่หุ้มห่อตลับ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ออกจนกว่าจะถึงเวลาใช้ การสำรวจตรวจจุดที่จะติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ก่อนการติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ต้องสำรวจตรวจพื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆ บริเวณอาคารสถานที่ที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก […]

การกำจัดเชื้อราในบ้าน ปัญหาใหญ่หลังน้ำลด

เมื่อน้ำที่ท่วมขังอยู่นานลดลงไป ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เชื้อรา ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับบ้าน แต่ยังอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้าน โดยเฉพาะคนที่เป็นหอบหืด ภูมิแพ้ หรือโรคในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งอาจแพ้และไวต่อการติดเชื้อรา ดังนั้น เพื่อป้องกันและกำจัดปัญหาเชื้อรา ควรรีบทำความสะอาดบ้านภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังน้ำลด การแก้ไขปัญหาเชื้อราในบ้าน 1. เตรียมตัวให้พร้อม ไม่ควรให้คนในบ้านที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคในระบบทางเดินหายใจ เด็ก และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ กลับเข้าบ้านจนกว่าจะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย แต่งกายให้รัดกุมโดยการสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมถุงมือยาง รองเท้ายาง เอี๊ยมกันน้ำ หมวกคลุมผม แว่นตา และหน้ากาก สำหรับแว่นตาควรเลือกแบบที่แนบสนิทกับใบหน้าและไม่มีรูระบายอากาศ ในบริเวณที่พบเชื้อราควรใช้หน้ากากชนิด N-95 ที่มีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า เพื่อป้องกันการสูดดมเอาเชื้อโรคและเชื้อราเข้าไป (สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาและเวชภัณฑ์) ทั้งนี้หน้ากากกันฝุ่นและผ้าเช็ดหน้าไม่สามารถกันเชื้อราได้ เนื่องจากสปอร์ของเชื้อรามีขนาดเล็กมาก เปิดหน้าต่าง ประตูเพื่อระบายอากาศและความชื้นให้ออกไปจากตัวบ้านอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเข้าไปในตัวบ้าน และควรเปิดหน้าต่าง ประตูบ้านให้อากาศถ่ายเทสะดวกระหว่างทำความสะอาดบ้าน 2. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ แปรงขัด น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ […]

การใช้งาน 2D Barcode : QR Code / Datamatrix

การใช้งาน QR Code คิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ เรียกว่าบาร์โค้ด 2 มิติ คือรหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขาวดำ นิยมใช้เก็บข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคาสินค้า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ด เป็นการพัฒนามาจาก บาร์โค้ด ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่ชื่อ เดนโซ และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ “QR Code” ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่น และทั่วโลก อักษรย่อ “QR” ย่อมาจาก Quick Response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นคำนิยามจากผู้คิดค้นที่พัฒนาให้คิวอาร์โค้ดสามารถถูกอ่านได้อย่าง รวดเร็ว การอ่าน คิวอาร์โค้ด นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มเติมได้ คิวอาร์โค้ด สามารถบันทึกตัวเลขอารบิกอย่างเดียวได้สูงสุด 7,089 ตัว บันทึกตัวอักษรอังกฤษผสมเลขอารบิกได้สูงสุด 4,296 ตัว บันทึกข้อมูลเลขฐานสองขนาด 8 บิต […]

การใช้สารเคมีกำจัดเห็บ, หมัด และเหา

สารเคมีกำจัดหมัด เห็บ และ เหา มีหลายชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเดียวกับสารเคมีกำจัดแมลง แต่ลักษณะการใช้ต่างกัน หมัด เห็บ และเหา จัดเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ ซึ่งเรียกว่าตัวเบียฬ หรือ พาราไซด์ (Parasite) เป็นตัวก่อให้เกิดพาหะนำโรคจากคน ไปสู่คน จากสัตว์ไปสู่สัตว์ หรือจากสัตว์ไปสู่คนอีกด้วย หมัด (Flea) การรักษา ยาที่ให้ผลดีคือ โล่ติ๊น (Rotenone) โรยตามตัวหรือผสมน้ำ 1% อาบสัตว์ใช้ แกมมา-บีเอชซี (g> -BHC) 0.01% โรยตามตัวสัตว์ หรือ อาบก็ได้ สำหรับหมัดบนหงอนไก่ ใช้ มาลาไธออน (Malathion) 5% จะได้ผลดีที่สุด ข้อควรระวัง สุนัขและแมว อาจได้รับอันตรายจาก บีเอชซีได้ง่าย เห็บ (Tick) มี รูปร่างค่อนข้างกลม มองเห็นง่ายด้วยตาเปล่า เห็บจะดูดเลือดสัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานด้วย เห็บนำเชื้อโรคต่างๆ […]

เอ็กซ์เทอม นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่

Xterm™ Defence aganist Termites มี….ปลวก มี….เอ็กซ์เทอม เอ็กซ์เทอม นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ ปลวก ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืดและอับชื้น โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาการ และป้อนอาหารให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่ ปลวก..ศัตรูร้ายของไม้ ปลวกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายทรัพย์สอนหลายร้อยล้านบาทในแต่ละปี ไม่มีอาคารไหนที่มีระบบป้องกันตนเองต่อการรุกรานของมันได้ ปลวกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างซึ่งไม่สามารถเห็นหรือตรวจพบได้ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว วิธีการแก้ไข..โดยเหยื่อกำจัดปลวก การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจะสร้างเขตแดนไม่ให้ปลวกเข้าไปภายในบ้าน ซึ่งถ้ามีการอัดน้ำยาอย่างทั่วถึง จะสามารถป้องกันปลวกได้ 100% แต่หากมีบริเวณใดหรือจุดใดไม่มีน้ำยาเข้าถึง ปลวกก็จะสามารถผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นหรือจุดนั้น ซึ่งเมื่อผ่านเข้าไปภายในบ้านได้แล้ว ทั่วทั้งโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ก็จะเป็นเป้าหมายของแหล่งอาหารของมัน การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจำเป็นต้องขุดเจาะรูภายในบริเวณบ้านและรอบบ้าน ทั้งยังต้องใช้น้ำยากำจัดปลวกในปริมาณที่สูง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้บริเวณพื้นภายในบ้านเสียหายและดูไม่สวยงามแล้ว ยังก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น กลิ่น และฤทธิ์ตกค้างของน้ำยากำจัดปลวก ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงและคนในบ้าน ดังนั้น เหยื่อกำจัดปลวกจึงเป็นคำตอบที่แก้ไขปัญหาได้ เหยื่อกำจัดปลวกใช้ปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการกำจัดปลวกทั้งรัง สิ่งนี้ เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมลงสังคม เช่น การหาอาหารและแบ่งปันอาหารของปลวก ปลวกงานจะกินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปที่รังเพื่อแบ่งปันอาหาร วิธีนี้จะถูกกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปลวกทั้งรังได้รับเหยื่อและตายทั้งรังในที่สุด ก่อนใช้ หลังใช้ ปลวกไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้ในการเข้ากิน เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก และไม่สามารถหนีรอดจากการถูกกำจัดไปได้ […]