หลักสูตรการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

/
คำนำ การประกอบกิจการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและ…

เทคนิคกำจัดเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งโดยใช้จุลินทรีย์ “ทริปโตฝาจ”

/
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งจะก่อความยุ่งยากใจแก่…

เรื่องของ “แมลง”

/
แมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในคลาส…

เรื่องควรทราบของสารเคมีกำจัดปลวก

/
1. Chlorinated Hydrocarbon เป็นสารกำจัดแมลงที่ส่วนใหญ่เลิกผลิต…