การใช้งาน 2D Barcode : QR Code / Datamatrix

/
การใช้งาน QR Code คิวอาร์โค้ด…

แมลงด้วงน้ำมันอันตราย (blister beetle)

/
นายวิชัย ปราสาททอง เมื่อปลายปี…

ความแตกต่างระหว่าง “มด” กับ “ปลวก”

/
ด้านซ้ายเป็นมด ด้านขวาคือแมลงเม่า…