เทคนิคกำจัดเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งโดยใช้จุลินทรีย์ “ทริปโตฝาจ”

/
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งจะก่อความยุ่งยากใจแก่เกษตรกรในบ้านเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ปลูก…