การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

/
เรื่องนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับ…