กว่าจะมาเป็น…โรคมาลาเรีย

/
โรคมาลาเรียเป็นโรคที่ระบาดและคุกคามมาตั้งแต่เมื่อ…

ยุงก้นปล่องนำโรค…มาลาเรีย

/
ที่ผ่านมาเราได้รู้จักเกี่ยวกับชีววิทยาของยุง…

วิธีการป้องกันและกำจัดยุงด้วยวิธีการต่างๆ

/
การควบคุมยุงโดยวิธีทางพันธุกรรม…

การควบคุมโดยวิธีทางชีววิทยา (ต่อ)

/
บทความตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงวิธีการทางชีววิทยากันบางส่วนกันไปแล้ว…

การควบคุมยุงโดยวิธีการทางชีววิทยา

/
จากบทความที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่การกำจัดยุงโดยวิธีการใช้สารเคมีกันไปแล้ว…