สารเคมีจากธรรมชาติ

/
สารเคมีกลุ่มสุดท้ายที่ใช้ในการกำจัดยุงคือสารเคมีในกลุ่มสารเคมีในกลุ่มสารจากธรรมชาติ…