พฤติกรรมที่ควรใส่ใจของยุงลาย

/
ยุงมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เราควรรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พฤติกรรมแรกที่จะกล่าวถึงคือ…

ยุงลาย ตอนที่ 2

/
ยุงลาย(ต่อ) ในบทความตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงระยะการเจริญเติบโตของยุงลายในระยะไข่และระยะตัวอ่อนหรือระยะลูกน้ำกันไปแล้ว…