ภัยของยุงลาย

/
จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงพฤติกรรมต่างๆของยุงลาย…

ระยะบินและความเร็วในการบินของยุงลาย

/
ระยะบินและความเร็วในการบินของยุงลาย ในบทความตอนที่แล้วเราได้รู้จักพฤติกรรมหลากหลายอย่างของยุงลายกันไปแล้ว…

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโต้โครงการไซเบอร์คลีน ชี้ส่อแววมั่ว

/
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยออกโรงชี้แจงกรณีโครงการไซเบอร์คลีนของกระทรวงไอซีที…

พฤติกรรมที่ควรใส่ใจของยุงลาย

/
ยุงมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เราควรรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พฤติกรรมแรกที่จะกล่าวถึงคือ…

เทคโนโลยี ไอพี

/
เทรนด์เทคโนโลยี "ไอพี"…

การแพร่กระจายของยุงลาย

/
ระยะการเจริญเติบโตของยุงลายเราได้ทราบกันแล้วว่ามีกี่ระยะ…

ยุงลาย ตอนที่ 2

/
ยุงลาย(ต่อ) ในบทความตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงระยะการเจริญเติบโตของยุงลายในระยะไข่และระยะตัวอ่อนหรือระยะลูกน้ำกันไปแล้ว…

หวัดนกระบาดถึงแคนาดา พบเป็ดติดเชื้อ

/
แคนาดาพบเป็ดติดไวรัสเอช…