ยุงลาย

/
ในบทความตอนที่แล้วเราได้ทราบแล้วว่าการเจริญเติบโตของยุงมีรูปแบบการเจริญเติบโตต่างๆ…

ยุงพาหะ

/
แมลงเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก…