จุดที่ควรทำการสำรวจร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกอย่างละเอียด

/
จุดที่ควรทำการสำรวจร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกอย่างละเอียด คราวที่แล้วเราได้ทราบถึงขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการเข้าทำลายของปลวกเป็นพื้นฐานกันแล้ว…